av Amnesty International

Argentina: Ge alla rätt till säker och laglig abort!

Upprop

I februari i år förlöstes en 11-årig flicka med akut kejsarsnitt i provinsen Tucumán i Argentina. “Lucia”, som blev gravid efter att ha våldtagits av sin mormors partner, vände sig till sjukvården men nekades att göra abort. Det psykiska och fysiska lidande hon utsattes för visar tydligt att landets stränga abortlagar måste ändras.

Enligt Argentinas nuvarande abortlag är det straffbart att göra abort. Bara om graviditeten är ett resultat av våldtäkt eller vid fara för kvinnans liv eller hälsa kan kvinnor få laglig abort. Men abortförbud minskar inte antalet aborter utan gör dem bara farligare. Varje år riskerar en halv miljon människor i Argentina sina liv genom osäkra och olagliga aborter.

Efter valet i oktober har parlamentet i Argentina nu en historisk möjlighet att avkriminalisera abort och möjliggöra för kvinnor att få säkra och lagliga aborter. Ställ dig bakom vårt krav på en ny abortlagstiftning i Argentina.

Agera

Skriv under uppropet

Aktionsperiod: 21 november - 19 december

Bakgrund

Sedan 1983 har mer än 3 000 flickor och kvinnor dött i sviterna efter sådana aborter. Antalet skadade räknas i hundratusental.

Den argentinska kvinnorättsrörelsen har under många år krävt en förändring. Amnesty International stödjer deras kamp. Det är omänskligt att flickor och kvinnor ska tvingas välja mellan att fullfölja en oönskad graviditet eller att sätta sitt liv och sin hälsa på spel genom osäkra aborter - och dessutom riskera fängelsestraff.

Även i de fall då abort är lagligt är det i praktiken svårt att få tillgång till abort i Argentina. Det beror bland annat på att läkare kan hindra ingrepp genom att begära tillstånd från domstolen även då det inte krävs, eller vägra utföra abort av samvetsskäl trots att detta är förbjudet enligt lag.

Under flera år har den argentinska kvinnorörelsen klätt sig i gröna scarves och gått ut på gatorna och demonstrerat för en modernisering av landets abortlagstiftning. Under 2018 gick ett förslag om att tillåta aborter fram till graviditetsvecka 14 igenom i kongressens deputerandekammare (underhuset), men stoppades senare i senaten (överhuset).

I maj 2019 lades ett nytt lagförslag fram av den Nationella kampanjen för laglig abort. Den nya presidenten som tillträder i december i år har uttalat sitt stöd för att legalisera abort och lovat presentera ett förslag som ska diskuteras med den Nationella kampanjen för laglig abort. I slutändan är det den nyvalda kongressen som måste rösta för en lagändring. En ny abortlag i Argentina skulle också kunna inspirera till motsvarande förändring i andra länder i regionen.

Taggar

Hälsa Jämställdhet Mänskliga rättigheter
Annons