Upprop av Kristna Fredsrörelsen

Aktionsnätverket - din underskrift räddar liv!

Aktionsnätverket hjälper Kristna Fredsrörelsens fredsobservatörer att uppmärksamma och protestera mot hot, våld och övergrepp mot människor som kämpar för fred och mänskliga rättigheter.

Kristna Fredsrörelsens fredsobservatörer finns på plats i Mexiko, Guatemala och Colombia för att motverka hot, våld och övergrepp mot människor som kämpar för fred och mänskliga rättigheter. Om övergrepp ändå inträffar genomförs ett internationellt upprop för att protestera och kräva åtgärder från ansvariga myndigheter. Genom att registrera din e-postadress får du information om när sådana upprop sker och kan skriva under. Denna enkla insats kan göra stor skillnad. 

− En underskrift är värd mycket! Den har en politisk effekt och är ett stöd, inte bara för mig, utan för alla som arbetar för mänskliga rättigheter i Colombia. Blixtaktionerna synliggör situationen för MR-försvarare och ger ett politiskt försvar som skyddar på ett annat sätt än livvakter, säger Nancy Fiallo Araque som arbetar för mänskliga rättigheter i Colombia.

Hur funkar det?

Några gånger per termin får du som gått med i nätverket en uppmaning att skicka ett meddelande till en polischef, minister eller annan beslutsfattare som ett skydd för dessa utsatta människorättsförsvarare.

Gå med i aktionsnätverket

Att gå med i aktionsnätverket är lätt. Fyll bara i namn och e-post på Kristna Fredsrörelsens webbplats

Annons