nyhet av

Tre miljoner syriska barn har tvingats sluta skolan

En pojke i årskurs 1 tittar igenom sitt skolpaket. Paketen är en del av UNICEFs ”Back to Learning”-kampanj för att ge 1 miljon lågstadieelever tillgång till utbildning. Foto: UNICEF/Halabi.
Att miljontals syriska barn går miste om sin skolgång är det värsta och snabbaste förfallet någonsin i regionen och kommer att få enorma konsekvenser i framtiden. Det visar en studie som publicerats av UNICEF med flera.

Studien ”Education Interrupted”, som tagits fram av UNICEF, UNHCR, Rädda barnen och World Vision, uppmärksammar att nästan tre miljoner syriska barn har tvingats sluta skolan på grund av den våldsamma konflikten. Före 2011 var Syrien ett föredöme i regionen med 97 procent av barn i skolåldern inskrivna i skolan. Men det stabila skolsystem som byggts upp under årtionden har nu raserats på mindre än tre år.

1 av 5 skolor används

Inne i Syrien kan endast 1 av 5 skolor användas på grund av att de har förstörts av striderna eller används som flyktingläger och militärförläggningar. Miljontals barn har tvingats fly från hem och skolor. Massor av lärare har flytt eller dödats och många föräldrar vågar helt enkelt inte skicka barnen till skolan.

I bästa fall får barnen sporadisk undervisning. Och i värsta fall slutar de skolan helt och tvingas arbeta för att hjälpa till med familjens försörjning. I de områden som drabbats värst av våldsamheterna går endast sex procent av eleverna fotfarande i skolan. Som till exempel i Aleppo, Dara’a, Hama och A-Raqqa.

Även i grannländerna har syriska flyktingbarn svårt att fortsätta sin utbildning på grund av skillnader i språk och skolplaner, brist på klassrum, fattigdom och spänningar mellan flyktingar och lokalbefolkningen. I dessa områden går 500 000 – 600 000 syriska barn inte alls i skolan.

Akuta åtgärder krävs

Studien visar att akuta insatser är nödvändiga för att vända den negativa utvecklingen. Några exempel:

  • Skydda infrastrukturen inne i Syrien, stoppa användningen av skolor för militära ändamål, göra skolor till fredade zoner och straffa dem som inte respekterar detta.
  • Fördubbla det internationella biståndet till utbildning i grannländerna, för att bygga ut och förbättra skolorna, anställa fler lärare och minska kostnaden för att få in barn i klassrummen.
  • Hitta övergångslösningar när det gäller betyg och skolplaner för att underlätta för syriska flyktingbarn att fortsätta sin utbildning i grannländerna.
  • Öka specialinsatser som till exempel hemundervisning, informell skolundervisning och så kallade barnvänliga trygga platser där barn får psykosocialt stöd.

Taggar

Krig & fred Mänskliga rättigheter Hälsa