av We Effect

Utmana fattigdomen

Fler än 700 miljoner människor lever i extrem fattigdom i världen, varav majoriteten livnär sig på jordbruk. Med materialet #Utmanafattigdomen vill vi sprida kunskap om den landsbygdsutveckling som är nödvändig för att fler ska få mat på bordet.

Bomullsbönder i Zambia. Foto: Anders Hansson
Tips för lärare

We Effect vill sprida kunskap om det hållbara och småskaliga jordbruket som en nödvändig och effektiv väg för att bekämpa fattigdom och hunger.

Med hjälp av filmer, texter, informationsgrafik och varierade metoder vill vi skapa lektioner som väcker intresse för jordbruk som en väg ur fattigdom. Vi hoppas att lektionerna kommer bidra med nya vinklar på fattigdom och hunger och stimulera till många givande samtal om situationen i världen.

Materialet består av fyra lektioner:

  • Kavla upp ärmarna – en debattartikel
  • Satsa på kvinnorna – en presentation
  • Nyckeln till att utrota fattigdomen – en analys
  • PS. Texten som jag helst inte ville skriva – en insändare

Materialet till lektionerna hittar du här!

Övningarna kan användas inom flera ämnen både på gymnasiet och i årskurs 7-9. Den enskilda läraren avgör bäst själv hur hen vill koppla elevernas arbete och prestationer till ämnes- och kursplaner. We Effect erbjuder dock en pedagogisk översikt och redogör för kopplingarna till ämnet samhällskunskap på gymnasiet.

På sidan finns det också ett quiz med sju frågor, där eleverna kan lära sig mer om hur fattigdom, utveckling och jordbruk hör ihop.

Annons