Tips för lärare av Svenska Läkare mot Kärnvapen

Lektion: Lär om Kärnvapen

Lär om Kärnvapen är ett webbaserat utbildningsmaterial från Svenska Läkare mot Kärnvapen som finns på svenska, engelska, norska och ryska. Materialet lär användaren mer om kärnvapen, dess konsekvenser och vad en kan göra för att bidra till att skapa en kärnvapenfri värld.

Det finns många sätt att engagera elever och studenter. Det finns även många sätt att väcka känslor och skapa ett engagemang.

När det kommer till kärnvapen vet vi att ju mer en person vet om konsekvenserna av dessa vapen, desto mer känslor skapas och det är lättare att få en bild av och skapa ett intresse för hur världen och det politiska läget är uppbyggt.

Lär om Kärnvapen innehåller följande avsnitt:

  • Vad är kärnvapen?
  • Historia
  • Kärnvapen och världen
  • Var finns kärnvapen?
  • Kärnvapens konsekventser
  • Perspektiv på kärnvapen?

Lär om Kärnvapens sida för lärare hittar du tips på hur du som lärare kan använda utbildningsmaterialet i klassrummet och engagera dina elever!

Annons