Tips för lärare av RFSU - Riksförbundet för sexuell upplysning

Lektion: Samhällskroppen

Materialet består av en mängd artiklar som handlar om allt från sexualteoretiska perspektiv, transfrågor, abort, pornografi, politik och sexualitet till mens och mänskliga rättigheter. En rad namnkunniga experter, forskare och författare ligger bakom artiklarna.

Samhällskroppen handlar om samhälle, kön och sexualitet. Det är ett kunskapsmaterial för lärare i samhällsorienterande ämnen i grundskolan och gymnasieskolan.

Materialet består av en mängd artiklar som handlar om allt från sexualteoretiska perspektiv, transfrågor, abort, pornografi, politik och sexualitet till mens och mänskliga rättigheter. En rad namnkunniga experter, forskare och författare ligger bakom artiklarna.

RFSU har valt teman och artiklar som knyter an till syftet med respektive ämne och det centrala innehållet i kurs- och ämnesplanerna, urvalet är gjort för att vara ett stöd i undervisningen.

En del artiklar har en mer direkt koppling till teman som ska belysas i undervisningen, till exempel sexuell läggning eller könsidentitet, medan andra artiklar mer har karaktär av bakgrundskunskap för dig som lärare. Och man kan också läsa dem bara för sitt höga nöjes och allmänbildningens skull.

Ladda ner materialet!

Annons