Tips för lärare av Svenska FN-förbundet

Lektion: FN-rollspel

Många unga visar stort intresse för globala frågor samtidigt som de är oroliga för framtiden. FN-rollspel gör internationell politik begriplig och engagerande

Elever deltar i ett FN-rollspel. Foto: Hendrik Wohlfahrt

FN-rollspel är en pedagogisk metod som kan göra komplexa globala frågor mer begripliga och intressanta för många elever.

I över 50 år har FN-rollspel (eng. Model UN) arrangerats på högstadie- och gymnasieskolor, samt på universitet och högskolor världen över. Årligen deltar över 100 000 studenter i FN-rollspel, i allt från mindre FN-rollspel i form av säkerhetsråd med 30 elever i ett klassrum till internationella FN-rollspel med över 3000 studenter.

Om FN-rollspelet

FN-rollspel innebär en övning i diplomati med ett givande och tagande av synpunkter som leder fram till en insikt om att förhandlingar borde vara den bästa långsiktiga lösningen.

I ett FN-rollspel antar deltagarna rollen som ambassadörer för något av FN:s 193 medlemsländer. I förhandlingar och debatter försöker de hitta gemensamma lösningar på internationella problem och kriser. Genom detta konkreta och verklighetsnära arbetssätt ges deltagarna ett internationellt perspektiv och stor kunskap i många frågor.

När eleverna får möta varandra i rollen som delegater från olika länder blir de såväl insatta i de komplexa sakfrågorna som engagerade i det verkliga diplomatiska spel som förs länder emellan.

Att delta ger ett unikt tillfälle att lära sig förstå andra länders politik och utspel samt inblick i olika länders perspektiv i internationella förhandlingar.

Handbok för FN-rollspel

Handboken för FN-rollspel har producerats av Svenska FN-förbundet med en önskan att den ska inspirera och handleda lärare och elever som ska arrangera och delta i FN-rollspel. Ladda hem handboken.

Tematiska rollspel

Annons