Tips för lärare av PeaceWorks

Lektion: Metodbox om antirasism

En metodbox som riktar sig till lärare som vill integrera antirasism i sin utbildning. I boxen ingår förutom tryckt material även ett USB-minne som innehåller de filmer, utskrifter och annat elevmaterial som ingår i utbildningen.

Metodboken

Metodboken är indelad i två block: Förberedelse (Block 1) och Genomförande (Block 2). Det förberedande blocket är en introduktion till materialet och stödjer läraren i hur man bäst pratar om rasism och antirasism. Det genomförande blocket består av de olika moment som ska genomföras i klassrummet och grundkonceptet är ”att lära genom att göra”. Blocket är indelat i de två modulerna Snack och Verkstad.

Snack. Hur pratar vi om rasism?

Metodbokens innehåll:
• Normer och normkritik
• Rasismens historia och samtid
• Makt och strukturer
• Identitet
• Kultur och etnicitet
• Svenskhet och svensk självbild
• Media, stereotyper och källkritik

Under Snack läggs även grunden för Likabehandlingsplanen.

Verkstad. Verkstad fokuserar på hur teorin kan omsättas i praktik, här får eleverna omsätta sina nya kunskaper i konkret projektplanering.

I de fall gymnasiearbetet inte genomförts kan Verkstad fungera som en skräddarsydd guide i detta arbete.

Fördjupningskompendium

Fördjupningskompendiet förklarar teorier och forskning grundligare och läraren ges här chans till förkovring. En lathund och en svar-på-tal-ordlista återfinns även i denna del och dessutom presenteras användbar och bärande statistik om situationen i Sverige. Kompendiet kan också fungera förberedande och är bra att läsa innan genomförandet i klassrum.

USB-minne

På USB-minnet finns alla de utskrifter, filmer och annat elevunderlag som behövs för att genomföra utbildningen.

Beställ metodboxen!

Nu kan du som jobbar på landets högstadie- och gymnasieskolor få tillgång till metodboxen. Metodboxen kostar 750:-/st, men är helt gratis om ni även beställer en utbildning av oss.

Annons