av Svenska FN-förbundet

Digital resurs: Information om FN

FN-förbundets infosida med fokus på Agenda 2030 och faktablad om FN:s arbete runt om i världen. 

Tips för lärare

Agenda 2030 – globala mål för hållbar utveckling

På ett toppmöte i FN i New York i september 2015 antogs Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Det var ett historiskt möte och resultatet kommer att påverka allas framtid eftersom målen är universella och gäller alla länder, även Sverige.

Agenda 2030 är den nya utvecklingsagendan som består av 17 globala mål med sammanlagt 169 delmål.

Svenska FN-förbundet har tillsammans med Concord och ett antal andra organisationer tagit fram ett informationsmaterial om Agenda 2030 som går att ladda ner i sin helhet eller mål för mål.

På FN-förbundets infosida finns även en lista på de 17 målen för global utveckling. 

FN-förbundets faktablad

På den här sidan samlar faktablad som tagits fram i samarbete med FN-förbundets tidning Världshorisont.

FN:s infosida kan du ladda ner faktabladen som pdf eller beställa gratis upp till tio ex.

Exempel på faktablad:

Annons