Tips för lärare

Digital resurs: Globala målen

Här hittar du tankeväckande diskussionsunderlag och övningar för att lära ungdomar mer om de globala målen för hållbar utveckling! 

En rad nationella och internationella dokument ger stöd åt globala hållbarhetsfrågor i skolan. Den antagna Agenda 2030 och dess 17 Globala Mål för hållbar utveckling kommer att sätta prioriteringsordningen för den globala utvecklingen under de kommande 15 åren.

Det digitala skolmaterialet om globala målen syftar till att säkerställa att alla barn och ungdomar i skolan får de kunskaper som behövs, för att genom en hållbar livsstil främja global hållbar utveckling.

De pedagogiska övningarna är anpassade till högstadiet och gymnasiet och kan användas för att introducera arbetet med globala utvecklingsfrågor i skolan, med syftet att ge en mer nyanserad bild av världen. Lärarhandledningen vill uppmuntra till kreativt och formativt lärande genom:

  • Ett tydligt syfte med övningarna.
  • Öppna frågor som uppmuntrar till reflektion.
  • Övningar som möjliggör fördjupat lärande.
  • Deltagaraktiva övningar där elever utvecklar varandras lärande.
  • En mångfald av övningar och arbetssätt att välja mellan.

Här hittar du UNDP:s skolmaterial!

Annons