Tips för lärare

Bjud in: Informatörer om globala målen

Vill du och dina kollegor eller elever veta mer om de Globala målen? Nu finns möjligheten att boka in en presentation med UNDP.

Från och med februari 2017 så kommer UNDP Sverige att ha ett antal utbildade informatörer som kan berätta om de globala målen, agendans genomförande och organisationens arbete. Det är en möjlighet för dig och din verksamhet att få veta mer om vad de globala målen innebär och inspireras till engagemang för målens implementering.

Informatörerna finns runt om i Sverige och vi hoppas kunna erbjuda så många tillfällen som möjligt. Anmäl ditt intresse så återkommer vi med mer information! Maila till: globala.malen@undp.org

För att vi ska veta mer om er önskade presentation, uppge följande information:

– Vilka riktar sig presentationen till?
– Hur många personer kommer att delta?
– Var ska presentationen hållas?
– När ska presentationen hållas? 

Uppge också dina kontaktuppgifter i mailet så kontaktar vi dig när vi vet om vi kan erbjuda en presentation utifrån er efterfrågan.

Annons