Tips för lärare av Svenska Läkare mot Kärnvapen

Bjud in: Föreläsare från Svenska Läkare mot Kärnvapen

Söker du en föreläsare som är insatt i kärnvapenfrågan? Då kan du bjuda in Svenska Läkare mot Kärnvapen till klassrummet!

Läkare mot Kärnvapen har lång erfarenhet och bestitter stor kunskap av att föreläsa om kärnvapen och kärnvapnens humanitära konsekvenser.

För att öka medvetenheten om kärnvapen och dess humanitära konsekvenser kommer vi gärna och föreläser i skolor, på universitet, för föreningar eller inom andra sammanhang över hela landet.

För mer information och bokning kontakta:

info@slmk.org

Annons