Tävla med din uppsats om MR, fred och säkerhet

Plugga

Fonden för Mänskliga Rättigheter och Enskilda Högskolan Stockholm lanserar nu årets uppsatstävling för kandidat- och masterstudenter från olika akademiska dicipliner.

Temat för uppsatstävlingen är: Kopplingarna mellan mänskliga rättigheter och fred och säkerhet.

Uppsatserna kan vara på generell nivå, eller till exempel vara avgränsade till en specifik rättighet, konflikt eller geografiskt område. De bör dock göra kopplingar mellan mänskliga rättigheter och fred och säkerhet.

Vem kan tävla?

Vi bjuder in studenter från olika akademiska discipliner att delta, såsom (men inte begränsat till): juridik, statsvetenskap, freds- och konfliktstudier, studier av mänskliga rättigheter, genusstudier, internationella relationer, utvecklingsstudier, kriminologi, antropologi, historia och journalistik. Uppsatserna kan skrivas som en del av en specifik kurs eller fristående.

Författaren till en uppsats måste vara inskriven på ett kandidat- eller masterprogram vid ett universitet eller annan högre läroanstalt i ett nordiskt land.

Hur går tävlingen till?

Uppsatsen ska skrivas i Times New Roman, teckenstorlek 12, mellanrum 1,5, marginaler 2,5 cm. Uppsatsens längd bör vara 2 000 – 4 000 ord. Uppsatsen ska skrivas på engelska.

Efter sista datum för inlämning kommer en jury bestående av experter på mänskliga rättigheter, fred och säkerhet läsa och bedöma uppsatserna, och utse en vinnare. Författaren av den vinnande uppsatsen kommer att tilldelas ett diplom samt en biljett och tågbiljetter inom Sverige, för att besöka Mänskliga Rättighetsdagarna i Helsingborg, 23-25 november 2023.

Maila info@humanrights.se för att anmäla ditt intresse att delta i tävlingen senast den 30 juni 2023 och skicka in din uppsats senast den 1 oktober 2023. Skriv ”Uppsatstävling” i ämnesraden för ditt mail.

Läs de tidigare finalisternas uppsatser här och se en inspelad intervju med förra årets finalister.

Läs mer hos MR-Fonden

Helmer Jonelid, vinnare 2021, berättar:

Efter att ha deltagit i uppsatstävlingen två gånger kan jag verkligen säga att det är en av årets höjdpunkter. Genom att hålla ämnena breda och tävlingen öppen för studenter från olika fält ger Fonden för mänskliga rättigheter framtida humanitärer en unik möjlighet att fördjupa sig i de frågor som de är intresserade av, men annars inte skulle hitta en ursäkt att faktiskt fördjupa sig i.

Helmer Jonelid, vinnare 2021.

Att sedan få möjlighet att diskutera mina uppsatser med andra studenter, framstående paneler och andra experter i ett seminarium som kretsar kring finalisternas uppsatser ger ett extra lager till tävlingen, inte minst genom att bredda deltagarnas professionella nätverk. Jag skulle inte ha vunnit tävlingen 2021 om jag inte deltagit 2020 och fått så utmärkt feedback samt uppmuntran att delta igen.

På grund av pandemin har jag inte kunnat hämta ut mitt pris, men MR-Fonden har varit mycket tillmötesgående i att försöka hitta alternativa lösningar. Oavsett vilket är att delta i uppsatstävlingen två av de bästa besluten som jag har tagit i min yrkeskarriär, och kommer förmodligen att vara det i många år framöver. Jag uppmanar uppriktigt varje student med intresse för mänskliga rättigheter, oavsett studieområde, att delta och ta chansen att hitta sin egen syn på detta mycket viktiga och aktuella område.

Taggar

Krig & fred Mänskliga rättigheter