Sveriges roll i den globala klimatkrisen

Kvinnor vattnar plantor i östra Kenya. Foto: Flore de Preneuf / World Bank.
nyhet

Varför är det så tyst om Agenda 2030 inför valet i höst? Sverige har höga ambitioner - men det räcker inte. Nu måste folkvalda politiker agera och visa att de menar allvar med att uppnå de globala målen.

De rika länderna i världen står fortfarande för majoriteten av alla utsläpp. Trots detta är det de fattigare länderna som drabbas värst av klimatförändringarna, till exempel genom översvämningar, vattenbrist, minskad matproduktion och ökade livsmedelspriser.

Höga ambitioner är inte tillräckligt

FN:s medlemsstater har under det kommande decenniet åtagit sig att eftersträva Agenda 2030 och de globala målen. Det innebär att länderna tillsammans är skyldiga att försöka uppnå 17 globala mål för hållbar utveckling, varav flera av dem innefattar att bekämpa klimatkrisen. Det handlar till exempel om att eftersträva hållbara städer och samhällen, minska utsläppen samt främja hållbar konsumtion och produktion.

Två unga pojkar vadar genom översvämningarna i Belet Weyne, Somalia. Översvämningarna är de värsta någonsin och har resulterat i att 150 000 människor har tvingats lämna sina hem. Foto: UN Photo/ Ilyas Ahmed

De tre senaste åren har varit de varmaste som uppmätts på jorden. För att motverka utvecklingen ska världens länder arbeta för att fasa ut subventioner av fossil energi. Enligt Barometer 2018 har Sverige tagit viktiga steg i klimatfrågan genom att ha ett av världens mest ambitiösa mål för utsläppsminskningar. 

Men trots en hög ambition kvarstår utmaningar. Sverige har till exempel varit engagerade i avskaffandet av fossila subventioner internationellt, men har inte vidtagit egna åtgärder. Det svenska utsläppsmålet tar inte heller hänsyn till klimatpåverkan som orsakas av utlandsresor och de konsumtionsvaror som produceras i andra länder.

Agenda 2030 frånvarande inför valet

I valrörelsen har Agenda 2030 hittils lyst med sin frånvaro, trots att flera frågor som rör målen diskuteras frekvent av politiker och i media. Regeringen har lovat att presentera en gemensam handlingsplan för Agenda 2030 i början på sommaren, men ännu har en sådan inte synts till. Och även om den presenteras inom kort, kommer den inte hinna förankras i riksdagen innan valet.

Achim Steiner, chef för FN:s utvecklingsorgan UNDP, säger i en intervju med DN Global Utveckling att handlingsplanen är viktig för att väljarna ska kunna utkräva ansvar från regeringen och följa upp hur Sverige arbetar med att nå de globala målen.

– Det handlar till syvende och sist om ansvarsutkrävande, att väljarna ska kunna ställa politikerna till svars vart fjärde år. Vilka löften levde de upp till? En handlingsplan för genomförandet av Agenda 2030 är ett verktyg som lägger ansvaret på dem som har makt att utföra förändringar, att följa upp vad de verkligen gör, säger Achim Steiner.

Nu är det dags för Sverige att ta ansvar. Och för väljarna att får svar.

Taggar

Klimat & miljö