ge ett bidrag

Stöd Amnesty International

Foto: Amnesty International.

Vi är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid. Var med oss du också!

Vilka är vi?

Amnesty är en organisation som arbetar för mänskliga rättigheter. Vi står fria från alla regeringar, politiska ideologier, ekonomiska intressen och religioner. Vår vision är en värld där varje människa åtnjuter alla de rättigheter som ingår i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

För att nå visionen utreder och dokumenterar vi allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter. Vi utövar påtryckningar mot makthavare för att förebygga, förhindra och stoppa dessa kränkningar, samt kräver att de som gör sig skyldiga till övergrepp ska ställas inför rätta. För att öka kunskapen om de mänskliga rättigheterna arbetar vi även med information, utbildning och opinionsbildning.

Oberoende organisation

Amnesty arbetar oberoende av varje regering, politisk övertygelse och religiös tro. Därför är vi mycket restriktiva när det gäller stöd från företag och stater. Vårt arbete bygger på alla de människor som stöder oss genom medlemskap och gåvor.

Vi anser att Amnesty måste vara helt oberoende av stater för att kunna agera trovärdigt. Därför är vi mycket restriktiva när det gäller stöd från företag och stater och tar inte emot statligt stöd till vårt utrednings- och kampanjarbete. Vi är därför beroende av stödet från medlemmar och bidragsgivare.

Du kan stödja vårt arbete!

Hjälp oss att göra världen till en bättre plats. Alla gåvor bidrar till att skapa opinion och utöva påtryckningar som stärker skyddet för mänskliga rättigheter. Din gåva kommer också att ge resultat, det vet vi av erfarenhet.

Bli månadsgivare

Ge en gåva

Taggar

Mänskliga rättigheter