jobb

Somaya kvinno- och tjejjour söker projektledare, våldsförebyggande arbete

Stockholm

Vill du arbeta på en arbetsplats som genomsyras av högt engagemang och där det finns utrymme för stor påverkan, delaktighet och personlig utveckling? Vi söker dig som vill arbeta för ett jämlikt och jämställt samhälle, fritt från våld och förtryck och som brinner för att bidra till förbättrade livsvillkor, rättigheter och möjligheter för målgruppen som vi stöttar. Du är en driven projektledare som trivs och motiveras av ett utåtriktat arbete och som är trygg i att synas i olika sammanhang.

Rollen innebär målgruppsnära arbete såväl som ett strategiskt och övergripande ansvar i att stärka och utveckla verksamhetens utåtriktade arbete där mål- och resultatuppföljning ingår som en naturlig del. Du kommer projektleda ett pilotprojekt där du arbetar övergripande med uppstart av ett nytt kompetenscenter, samt vara ansiktet utåt för verksamhetsgrenen “Utåtriktat arbete".

Somaya kvinno- och tjejjour är en ideell förening som stöttar kvinnor och HBTQI-personer med utländsk bakgrund/utrikesfödda som är utsatta för våld i nära relation och/eller lever i en hederskontext. Vi har 20 års erfarenhet och är flerspråkiga. 

Sista ansökningsdag

15 aug

Läs mer och ansök

Taggar

Jämställdhet