Reportage av Föreningen för Utvecklingsfrågor

Radiostationen som låter marginaliserade röster höras

Narsamma Masanagari leder de dagliga sändningarna på Community Media Trust i Pastapur. Foto: Caroline Nordvall.

I Indien diskrimineras många olika samhällsgrupper. Kvinnor och ”kastlösa” är särskilt utsatta och exkluderas ofta från samhällsdebatten. I byn Pastapur drivs Indiens första oberoende radiostation av en lokal kvinnogrupp under ledning av Narsamma Masanagari. Här får alla röster komma till tals.

På den indiska landsbygden växer allt fler lokala kvinnogrupper fram där medlemmarna nästan uteslutande är kvinnor från de lägre kasten eller daliter (personer längst ner i kastsystemet, ibland kallade ”kastlösa”). De flesta har aldrig gått i skolan och är inte läskunniga.

I byn Pastapur i centrala Indien bildades för 30 år sedan en kvinnogrupp med syftet att återuppliva gammal kunskap om traditionella odlingsmetoder.

För tio år sedan började medlemmarna dokumentera sina möten och sända ut dessa via radio. Indiens första oberoende radiostation, Community Media Trust, var född.

Hur gick det till när radiostationen bildades?

– Det hela började i samband med ett besök av UNESCO som kom hit och organiserade en workshop om utbildning i förhållande till läskunnighet. Temat var ”kan en person som inte är läskunnig ändå vara utbildad?”. Det här drog till sig stort intresse från media som kom hit och dokumenterade workshopen. Då började vi fråga oss om inte vi skulle kunna dokumentera våra egna historier istället.

– Efter en brainstorming bland medlemmarna presenterades förslaget om radiosändningar för UNESCO, som stödde initiativet. Kort därefter startades regelbundna sändningar. Idag når vi ut till ungefär 150 byar inom en radie av 30 kilometer.

Vilka ämnen diskuterar ni under programmen?

– Vi pratar framförallt om jordbruk och lokala kulturella evenemang och festligheter. Vi sjunger alltid! Sång och musik är starkt förankrat i samhället och är en naturlig del av kulturen. Ofta bjuder vi in en jordbrukare och en forskare som får prata med varandra om ett ämne utifrån olika infallsvinklar.

– Vi pratar även om hälsofrågor, exempelvis om örtmedicin eller hälsofrågor för unga tjejer. Det kan även handla om våld mot kvinnor. Trots att radiostationen enbart styrs av kvinnor bjuder vi ibland in män till samtalen. Vi har även många manliga lyssnare.

Varför är radiostationen viktig?

– Den här radion är till för kvinnor, daliter och människor på landsbygden. Det här är de mest exkluderade rösterna som aldrig får höras i media. Mainstream-media tar inte upp icke läskunniga kvinnors perspektiv eller ger plats åt kvinnor på landsbygden, trots att det finns enormt mycket kunskap om jordbruk här. Vårt syfte är att lyfta fram dessa röster.

Hur kan arbetet med att stärka kvinnor fortsätta på bred front?

– Jag har inget exakt svar på den frågan. Människors tankesätt måste ändras. Folk säger att kvinnor måste komma fram som ledare, men situationen är annorlunda i praktiken. Underhållningsmedia exploaterar kvinnor på alla möjliga sätt. De har inget jämställdhetsperspektiv.

– Jag är rädd att situationen kommer att förvärras ytterligare de kommande åren. Civilsamhället kan spela en progressiv roll, men jag är osäker på om det är tillräckligt. Situationen för kvinnor kan bara ändras genom ökad genusmedvetenhet bland folk.

Taggar

Jämställdhet Mänskliga rättigheter