Lär dig mer om jämställdhet

Jämställdhet bidrar till många positiva saker, till exempel minskad fattigdom i världen. Men hur jobbar egentligen organisationer för att uppnå jämställdhet? Vad gör dom för att öka kvinnors makt och motarbeta diskriminering?

Reportage
Annons