Lär dig mer om flykt & migration

Krig, förföljelse, miljökatastrofer, övergrepp eller fattigdom. Det finns många olika anledningar till att människor tvingas fly från sitt hemland. Här kan du läsa mer om flyktingfrågan och om hur några av våra deltagarorganisationer arbetar.

Reportage
Annons