Internationella kvinnodagen

Den 8:e mars uppmärksammas kvinnodagen och kampen för en jämställd värld! Ett livsviktigt ämne som vi kommer att lyfta extra mycket under hela veckan.

Reportage

Den internationella kvinnodagen finns till för att lyfta kampen för jämställdhet och kvinnors situation över hela världen. Detta är en dag att reflektera över utvecklingen framåt, ta ställning mot förtryck, kräva förändring och fira alla kvinnors värde.

Den internationella kvinnodagen instiftades år 1910 av den socialistiska världsorganisationen Andra Internationalen. År 1977 beslutade FN om ett globalt firande. Sedan år 1978 finns den 8:e mars med som internationell kvinnodag på FN:s lista över världsdagar. I och med FN:s erkännande kan man säga att den internationella kvinnodagen har blivit en allmän högtidsdag.

Jämställdhet har en stor betydelse för Agenda 2030 och formuleras i de globala målen för hållbar utveckling – Mål 5: Uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och flickors egenmakt. Det uppnås när kvinnor och män har lika rättigheter, villkor, möjligheter och makt att själva forma sina liv. Det handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser i samhället. Kvinnors underordnade maktposition i förhållande till män måste upphöra för att vi ska kunna få en hållbar och fredlig värld. Ett samhälles välstånd ökar då kvinnor och flickor kan bidra på lika villkor som män och pojkar. Att ta tillvara på kvinnors förmågor, initiativ och kunskaper är en viktig drivkraft för utveckling.

Annons