Reportage av Föreningen för Utvecklingsfrågor

Framgångar för HBT-rörelsen i Vietnam

HBT-rörelsens kampanjer har fått genomslag i det vietnamesiska samhället. Foto: Huy Luong, Flickr.

Den vietnamesiska staten agerar för ökad respekt för homo-, bi- och transsexuellas (HBT-personers) rättigheter. Bakom utvecklingen står bland annat en ung, aktiv och initiativrik HBT-rörelse. – Till dess att alla behandlas lika har vi arbete kvar att göra, säger en aktivist.

Den 24 november 2015 röstade det vietnamesiska parlamentet igenom att transsexuella ska ha rätt att ändra sitt kön i de nationella identitetshandlingarna, en lag som kommer att gälla från och med januari 2017. Innan lagen fastslås finns utrymme för att ytterligare erkänna HBT-personers rättigheter.

En förändring som organisationen Institute for Studies of Society, Economics and Environment (iSEE) hoppas på är en legalisering av könskorrigerande operationer i landet, något som idag är förbjudet.

Ett sätt för HBT-rörelsen att arbeta har varit att förändra attityderna i samhället.

iSEE är en utav en handfull aktörer som tillsammans utgör den vietnamesiska HBT-rörelsen. Organisationen har i nära två år fört ett omfattande påverkansarbete för transsexuellas rättigheter gentemot det styrande kommunistpartiet och de 500 parlamentsledamöterna.

Innan dess drev rörelsen en kampanj om legalisering av samkönade äktenskap. Kampanjen nådde brett ut i samhället och beskrivs av aktivister som avgörande för att senare kunna föra upp transsexuellas rättigheter på dagordningen.

– Vid den tiden undrade alla om Vietnam skulle bli det första landet i Sydostasien att legalisera samkönat äktenskap. Politikerna var tvungna att sätta sig in, och lära sig om, HBT-frågor, berättar en av aktivisterna på iSEE i Hanoi.

Tack vare HBT-rörelsens arbete har syn på homo-, bi- och transsexualitet förändras och en större acceptans finns nu i det vietnamesiska samhället.

Trots lyckat påverkansarbete nådde man inte hela vägen fram. I juni 2013 beslutade parlamentet att det tidigare förbudet mot samkönat äktenskap skulle strykas ur lagtexten men samtidigt omfattar landets äktenskapslag fortfarande inte HBT-personer. Trots detta har policyförändringen setts som en betydelsefull framgång för HBT-rörelsen.

– Det arbete vi gjorde med att lyfta frågan i samhället, att prata med politiker, att synas på gator och i media, det var det viktiga, säger aktivisten Dao som är engagerad i en HBT-organisation i Ho Chi Minh City.

Samtidigt är rörelsens arbete långt ifrån enkelt. Vietnam betraktas som en av Asiens mest auktoritära regimer och att direkt motsätta sig kommunistpartiets politik är olagligt. Mötes- och organisationsfriheten är kraftigt begränsad och större sammankomster kontrolleras av statsmakten. Ett sätt för HBT-rörelsen att arbeta har varit att förändra attityderna i samhället.

– Den vietnamesiska HBT-rörelsen har aldrig varit starkare, säger Sveriges ambassadör i Vietnam Camilla Mellander

– Mycket tid och kraft har lagts på att skapa en positiv bild av HBT-personer i samhället och på att samla och stärka gruppen. Vi måste få människor att komma ut så att samhället förstår att det inte är något ovanligt eller udda, utan att vem som helst kan vara HBT, berättar Dao.

Tack vare HBT-rörelsens arbete har syn på homo-, bi- och transsexualitet förändras och en större acceptans finns nu i det vietnamesiska samhället. Det menar internationella organisationer och diplomater i Vietnam som följer arbetet.

– Den vietnamesiska HBT-rörelsen har aldrig varit starkare, säger Sveriges ambassadör i Vietnam Camilla Mellander på en konferens i Hanoi, kort efter att den nya lagen om transsexuellas rättigheter röstats igenom.

Taggar

Mänskliga rättigheter Jämställdhet