Reportage av Föreningen för Utvecklingsfrågor

”Det spelar inte så stor roll vad man gör utan att man gör någonting”

På FUF:s årliga Sommarakademi träffas samhällsintresserade unga för att dela sina tankar om globala frågor. Hillevi, en av deltagarna, berättar om insikter hon tar med sig efter en intensiv vecka med många intressanta samtal och tankeväckare.

Hillevi der Nederlanden, 18 år från Vålberg.

Hej Hillevi! Vad har varit roligast på Sommarakademin?

Att träffa människor från olika platser, bakgrunder och upplevelser. Vissa av deltagarna är mer samhällsinriktade andra naturinriktade, det har varit givande att få de två perspektiven på frågorna.

Det har varit roligt med föreläsarna men vi har också fått ut så mycket av varandra, det vi har fått från föreläsarna har vi haft med oss i diskussioner på kvällarna och genom det fått ut ännu mer av innehållet på nåt sätt. Vi har på det sättet byggt på varandras erfarenheter och kompetenser. Både under dagen men även utanför programmet där vi har kunnat dela med oss mer av oss själva och diskuterat fritt.

Varför sökte du?

Jag har länge varit intresserad av globala frågor och fått med mig det hemifrån. Jag har varit intresserad länge men ville hitta sätt att engagera mig mer. Jag ville bli inspirerad att engagera mig ännu mer och på fler sätt. När jag såg info om Sommarakademin så väckte det mitt intresse, jag hade hört talas om Agenda 2030 men inte fördjupat mig i det och när jag läste om Sommarakademin så kändes det som att det var okej att inte kunna så mycket innan utan att vi skulle lära oss här.

Vad tar du med dig?

Att det går att engagera sig på så många olika sätt. Det behöver inte vara ett stort projekt utan man kan engagera sig i en specifik sak eller ändra saker i sin vardag som ger effekt och i längden gör att vi uppnår de globala målen. Det spelar inte så stor roll vad man gör utan att man gör någonting.


Varje år anordnar FUF Sommarakademin, en helvecka där unga får diskutera globala utvecklingsfrågor, de Globala målen och om vad världen och Sverige gör för att målen ska uppnås. Läs mer om Sommarakademin.

Annons