Reportage av Act Svenska kyrkan

Återuppbyggnad – Mer än bara betong

10 år efter jordbävningen: Det vi möter nu är ett helt annat Haiti. Betonghusen har förvandlats till hem och förtvivlan har ersatts med hopp och framtidstro. På ytan verkar katastrofen och förödelsen ett minne blott, nya hus har byggts där det tidigare bara var ruiner, människorna har funnit sig tillrätta i den nya tillvaro och kämpar idag istället med att få vardagen att gå ihop.

Tidiga insatser på Haiti

För exakt tio år sedan skakades Haiti av en allvarlig jordbävning, som uppnådde 7.8 på richterskalan och därmed det kraftigaste skalvet på över 200 år. De flesta av oss minns säkert de fruktansvärda bilderna på förstörda vägar och broar, människors hem i ruiner och en tillvaro i kaos. Ett land redan hårt drabbat av fattigdom, politisk instabilitet och återkommande naturkatastrofer – och så nu detta! Förödelsen var enorm och organisationer från hela världen mobiliserade krafter för att hjälpa till med återuppbyggnaden.

Utsikten från byn i Haiti. Foto: Starry Sprenkle Hyppolite

Act Svenska kyrkan arbetar sedan många år genom Luterska världsförbundet på Haiti, genom lokala partners fanns vi därför på plats från första stund. På så sätt gick det också snabbt att sprida information och mobilisera krafter i Sverige – för att samla in pengar för att kunna ge människor det stöd dem behövde. Efter jordbävningen stod människor där utan tak över huvudet eller möjlighet till försörjning. Act Svenska kyrkan tillsammans med lokala partner skapade då tillsammans med lokalbefolkningen en modellby med hus som skulle klara av att stå emot framtida katastrofer samtidigt ge människor ett nytt hem.

10 år senare

Idag, tio år senare, är vi tillbaka och träffar människorna och skillnaderna är enorma. Husen som byggdes står kvar, skillnaden är att det inte är anonyma gråa hus utan färgglada hem med gardiner i fönster och växter på verandan. Det är grönt och stora fruktträd bryter av i det annars så typiskt gråa Haiti – grå betongväggar, gråa hus och asfalterade vägar.

Nadine som sitter framför sitt hus och tvättar. Foto: Starry Sprenkle Hyppolite

Vi möts av Nadine som sitter framför sitt hus och tvättar medan hennes barn leker. Hon flyttade hit med sina två döttrar, två söner och sin man som jobbar i huvudstaden under veckodagarna. De förlorade sitt hem i jordbävningen och flyttade till modellbyn. Hon berättar att det är så lugn och tryggt här och att barnen kan gå i skolan.

En av de lokala ledarna lyfter vikten av att det finns skolor och tillgång till rent vatten, det möjliggör för människor att sköta sin hygien och är en viktig jämställdhetsaspekt.

Jean Sergio visar stolt upp basketkorgen han har satt upp på sitt hus som ligger precis vid huvudgatan, där får alla spela! Jean Sergio har bott i modellbyn sedan den skapades, han är medlem i SYMVOG, den lokala byorganisationen som sköter logistiken kring olika servicetjänster samt ser till att saker i byn flyter på. Byinvånarna är själva med och betalar för de olika tjänsterna, vilket är en viktig del i känslan av ägandeskap men också för projektets långsiktiga hållbarhet.

Jean Sergio visar stolt upp sin basketkorg. Foto: Starry Sprenkle Hyppolite

Psykosocialt stöd

En annan viktig aspekt som blivit tydlig är vikten av att jobba med Psykosocialt stöd, något som Act Svenska kyrkan lagt extra stort fokus på just i Haiti. Framförallt handlar det då om att förbygga, så att människorna i framtiden bättre ska kunna stå emot stora naturkatastrofer och andra oförutsedda händelser på ett mycket bättre sätt. Att de mitt i kaoset ska kunna finna samvaro och stödja varandra, bygga förtroende och skapa tillhörighet och medmänsklighet för att kunna resa sig starkare.

Brist på service och statligt stöd

Man ser tydliga förbättringar som skett de senaste tio åren, vägar och skolor har byggt, hus rustats upp och el- och vatten finns där det inte tidigare fanns något alls. Människors har det bättre nu än precis efter skalvet och den ekonomiska utveckling har skapat arbetstillfällen. Samtidigt återstår fortfarande stora utmaningar, inte minst då statliga institutioner och myndigheter lyser med sin frånvaro. Mycket av ansvaret för grundläggande samhällsfunktioner och för att tillgodose människor grundläggande behov och rättigheter hamnar på internationella och lokala organisationer. Det är därför viktigt att vi kan fortsätta vårt arbete med att påverka makthavare och beslutsfattare att ta sitt ansvar!

Taggar

Bistånd & utveckling Katastrofer