Praktik av Svenska Afghanistankommittén

SAK söker praktikant till enheten för finans och administration

SAK söker praktikant till Enheten för finans och administration vårterminen 2018.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Målet med praktiken är att praktikanten får grundläggande kunskap och kännedom om dokumenthantering och arkivering. I praktikuppgifterna kommer följande att ingå:

  • Ordning och förteckning av SAK:s pappersarkiv inför slutleverans till Riksarkivet
  • Framtagande av tekniska och administrativa standarder för SAK:s dokumenthantering i både Sverige och Afghanistan
  • Utformning av praktiska handledningar i dokumenthantering för SAK:s personal i både Sverige och Afghanistan.

Du är välkommen att söka om du

  • Har påbörjat eller genomfört utbildning till arkivarie eller registrator, eller tidigare har arbetat med dokumenthantering
  • Har god förmåga att systematisera och klassificera dokumentation, både analogt och digitalt
  • Har god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift

Meriterande är om du

  • har erfarenhet av arbete med biståndsorganisationer eller administrativa miljöer i Sydasien
  • har kunskaper om och intresse för Afghanistan.
  • har kunskaper i Office 365 (särskilt SharePoint-baserade IT-lösningar) och kunskap om strukturering av digital metadata.
  • behärskar dari (persiska) eller pashto

Enheten för finans och administration (FIA)

Enheten är en stödenhet med ansvar för bl.a. generell administration, ekonomi, lönehantering och IT. På enheten finns enhetschef samt fyra medarbetare. Enheten ansvarar för administration och ekonomi på verksamheten i Sverige samt samordning av strategiska finansiella och administrativa frågor (bl.a. dokumenthantering) för hela SAK:s verksamhet.

Praktikanten kommer att handledas av den administrativa handläggaren som arbetar ca 50% med dokumenthantering.

Praktiska villkor

Ingen ersättning utgår och tanken är att den ska ske i samband med CSN-berättigad utbildning. Praktiken kommer att pågå på heltid under vårterminen 2018. Vårt kansli finns på Malmgårdsvägen 63 på Södermalm i Stockholm.

SAK arbetar aktivt för att främja mångfald på arbetsplatsen och ser gärna att personer med annan bakgrund än svensk ansöker.

Ansökan

Ansökan görs från hemsidan. Bifoga CV och personligt brev, gärna på engelska.
Sista ansökningsdag är 30 november 2017 men urval sker löpande och intervjuer kan komma att påbörjas innan sista ansökningsdag.

Kontaktperson för frågor om praktiken är Peter Isotalo, administrativ handläggare peter.isotalo@sak.se

The Swedish Committee for Afghanistan Board bears overall responsibility for all operations in Sweden and in Afghanistan. The Board is appointed at the SCA annual general meeting.

The SCA Secretary-General, Andreas Stefansson, leads operations and reports to the Board.

In Sweden there is an office of around twenty employees, working with fundraising, communications, aid coordination and administration.

The majority of operations are carried out in Afghanistan, where the organization has more than 5 000 employees. Afghan headquarters are in Kabul. Operations are then divided among five regional offices who lead local activities.

Annons