Praktik av Erikshjälpen

Erikshjälpen söker deltagare till internationella fältstudier

Vill du lära dig mer om internationellt utvecklingssamarbete? Är du redo för en ny utmaning som innebär att du får erfarenhet av arbete inom en organisation som har fokus på barnets rättigheter? Är du mellan 20 och 30 år? Då ska du söka Distanskurs med internationella fältstudier.

Detta är Erikshjälpens tidigare praktikantprogram i en ny form.

Målet med kursen, som anordnas av Södra Vätterbygdens folkhögskola (Svf) i samarbete med Erikshjälpen, är att du ska få fördjupad kunskap och förståelse för utvecklingssamarbete med fokus på barns rättigheter och de utmaningar som ett arbete för långsiktig och hållbar utveckling innebär. Förhoppningen är också att ditt personliga engagemang för internationellt utvecklingssamarbete ska stärkas.

Svf och Erikshjälpen strävar mot att du genom kursen ska känna att du utvecklas och får nya kunskaper, oavsett om du nyss slutat gymnasiet och är ny på området eller har en universitetsexamen och vill få kvalificerad erfarenhet av utvecklingssamarbete.

För nästa period pågår ansökningstiden fram till 31 augusti 2019. Kursen startar 20 januari 2020. Utresan sker i månadsskiftet januari/februari 2020 och din utlandsvistelse varar i fyra månader. Efter hemkomst följer några uppföljningsdagar innan kursen avslutas i mitten av juni.

Du som söker

  • Är mellan 20 och 30 år det år du påbörjar dina studier.
  • Är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd.
  • Visar på ett engagemang för utvecklingsfrågor genom studier eller engagemang i ideell verksamhet.
  • Visar ansvarstagande och initiativförmåga.
  • Har ett intresse för barnrättsfrågor.
  • Har förmåga att arbeta med informationsuppdrag under dina fältstudier.
  • Har god kunskap i engelska, både i tal och skrift.
  • Vill dela med dig av dina erfarenheter när du är tillbaka i Sverige.

Ansök 

På Erikshjälpens hemsida kan du läsa om vad som krävs för att ansöka till Distanskurs med internationella fältstudier. Skicka din ansökan senast 31 augusti 2019.

Läs mer och ansök

Annons