Praktik

Amnesty International söker praktikant inom folkrätt, internationell straffrätt, tortyr- och terrorismfrågor

Stockholm

Amnesty International

På Amnesty Internationals svenska sektion erbjuds du kvalificerad yrkespraktik på världens största människorättsorganisation. Som praktikant hos oss medverkar du aktivt i det dagliga arbetet på sekretariatet under handledning av Amnestys personal. Under praktikperioden får du mycket god insyn i och kunskap om Amnestys arbete med mänskliga rättigheter och om hur en ideell organisation kan fungera.

Folkrätt och juridik tillhör avdelningen Opinion och Påverkan och till det området söker vi en praktikant. Vi agerar som stöd för sekretariatet och sektionen i frågor om juridik och folkrätt. Vi bidrar även med information och svarar på frågor från bland andra allmänheten och media. Vi bevakar tillämpningen av Sveriges folkrättsliga förpliktelser i Sverige och världen och bevakar i vilken mån Sverige lever upp till sina skyldigheter i sin nationella lagstiftning och praktik. Arbetet sker ofta i samarbete med Amnesty Internationals internationella sekretariat och ibland med Amnestys Europakontor. Denna praktikplats är en av två som rör folkrätt och juridik, och har fokus på bland annat internationella straffrättsliga frågor, tortyr och fängelseförhållanden.

Sista ansökningsdag

13 apr

Läs mer och ansök