Praktik av ActionAid

ActionAid söker praktikant till nationella arbetet

Vi söker en praktikant med starkt engagemang och intresse för kvinnors rättigheter.

ActionAid Sverige är en feministisk organisation med ett särskilt fokus på kvinnors och flickors rättigheter i allt vi gör eftersom vi vet att jämställdhet är en förutsättning för hållbar utveckling. Vi har dessutom ett tematiskt fokus på motståndskraft i relation till klimatförändringar och konflikt, kvinnligt lokalt ledarskap i humanitära kriser, och återerövring av den krympande demokratin.

Vi söker en praktikant för att arbeta specifikt med vårt nationella arbete som bl.a. innebär insatser mot att stoppa kvinnlig könsstympning.

Arbetsuppgifter

Praktikperiodens innehåll formas utifrån praktikantens erfarenheter, utbildningsbehov och vår specifika verksamhet för berörd period. Som praktikant kan du ges ansvar för eget arbetsområde och förväntas då återkoppla ditt arbete och lärande i vår löpande verksamhet.

Arbetsuppgifter: att bistå den strategiska utvecklingen i vårt nationella arbete, hjälpa avdelningen bygga sin tematiska kompetens, förbereda och genomföra konkreta aktiviteter i Sverige tillsammans med det nationella teamet, informationsspridning etc.

Det kan bli en del administrativt arbete samt logistik, men vi eftersträvar en balans mellan mer och mindre kvalificerade arbetsuppgifter och värnar om att praktikperioden ska vara utvecklande.

Vi ser gärna att du har

  • kunskap om och erfarenhet av civilsamhällesorganisationer
  • intresse för att väcka människors engagemang
  • vana att arbeta självständigt och i grupp
  • kunskaper i genusfrågor
  • kunskaper om frågor som rör kvinnors rätt till sin egen kropp

Språk

Vi ser att gärna att du har god förmåga att formulera dig väl både skriftligt och muntligt på svenska och engelska.

Tid och ersättning

Praktikperioden är 3 - 5 månader våren 2019 och på heltid, med start så snart som möjligt. Praktik görs helst som en del av utbildning eller med stöd från arbetsförmedlingen. Ingen ersättning utgår från ActionAid Sverige.

Ansökan

Skicka din ansökan med personligt brev och CV senast den 15 januari 2019 till jobb@actionaid.se

Tydliggör i ditt personliga brev varför du just vill göra praktik på ActionAid Sverige.

Obs: Skriv ”Praktikant 2019 nationella arbetet” i ämnesraden i mailet!

Vi går igenom ansökningar löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.

För mer information kontakta

Karolina Karlsson, chef för policy och program, karolina.karlsson@actionaid.org

Vi föredrar frågor via mail, men det går också bra att ringa.

Individuella telefonnummer och mer information om ActionAid Sverige hittar du här.

Vi ser fram emot din ansökan!

Annons