Nyhet

Vill din organisation nå ut till unga?

Globalportalen ökar kunskap och engagemang för globala utvecklingsfrågor hos unga personer i Sverige. Med över 300 000 besök om året är vi organisationers effektiva kanal för att nå unga människor som vill göra världen bättre.

Deltagarorganisationer får:

Ökad exponering för unga som vill engagera sig i globala frågor via Globalportalens kanaler med temalagt och målgruppsanpassat material. Ni erbjuds kompetensutveckling inom webbkommunikation och gratis annonsering av lediga tjänster och praktikplatser.

Globalportalen drivs av Forum Syd sedan början av 2000-talet. Globalportalens målgrupp är unga 16-25 år.

Ansök om deltagande:

Deltagande är öppet för ideella föreningar verksamma inom utvecklingssamarbete och globala frågor. Deltagaravgiften är 6 000 kronor per år.

Skicka in er intresseanmälan till info@globalportalen.org bestående av:

  • en kort presentation av organisationen
  • organisationsnummer
  • stadgar och senaste årsredovisning

Ange även vem som blir er kontaktperson gentemot Globalportalen.

Välkommen med din ansökan eller om du har frågor!

Annons