Nyhet av Teskedsorden

“Viktigt att rasismen mot samer uppmärksammas”

Teskedsorden intervjuar Moa Backe Åstot, författare som skrivit manus till den samiska karaktären Ibba i Reality Check - Sveriges första app mot rasism.

Fotograf: Rebecca Lundh

Varför ville du skriva manuset till Ibba?

Att skriva om unga samer är något som jag arbetar med även i andra sammanhang. När jag fick förfrågan om att skriva det här manuset kändes det roligt att få bidra till projektet.

Hur reagerade du på innehållet av de intervjuer vi gjort med samiska ungdomar som du utgick från i manuset?

Jag kände mig ofta upprörd och ledsen över det ungdomarna hade utsatts för, samtidigt som jag kände igen mig själv i mycket. Däremot blev jag också glad över att de här människorna har valt att berätta om sina upplevelser.

Varför tycker du det är viktigt att lyfta rasism mot samer?

Det är tyvärr många som inte känner till att rasism mot samer finns och är ett problem. Därför tycker jag att det är viktigt att rasismen uppmärksammas.

Tror du att Ibba och Reality Check kan bidra till att minska fördomar och rasism mot samer? I så fall hur?

Min förhoppning är att de som spelar Reality Check kommer till insikt om hur vardagsrasism kan kännas för de drabbade, men även hur olika former av rasism kan se ut. Jag hoppas att de som använder appen agerar när de ser något liknande hända i verkligheten.

Annons