Nyhet av Färnebo folkhögskola

Veckans organisation: Färnebo folkhögskola

Färnebo folkhögskola är en engagerad skola, som ger dig kunskap för fortsatta studier, yrkesliv och livet i stort. De jobbar ihop med folkrörelser i Sverige och runtom i världen och är freds-, miljö- och solidaritetsrörelsens folkhögskola.

Carmen Blanco Valer jobbar som lärare på Färnebo folkhögskola. Foto: Färnebo folkhögskola

På Färnebo folkhögskola lär du dig teori och praktik samtidigt som du växer genom möten med andra. Där kan du läsa kurser som lär dig om utveckling både lokalt och runtom i hela världen. Kurserna behandlar ämnen som rättigheter, miljö och förändringsarbete.

Du får du dessutom kunskaper som ger perspektiv och är verktyg för att hantera vardag, yrkesliv och samhälle. Färnebo folkhögskola främjar aktivt deltagande i samhället. Levande kultur, engagemang och demokrati genomsyrar hela verksamheten.

Hallå där,

Carmen Blanco Valer, kursansvarig för Globalrättvisekurser med resor till Latinamerika på Färnebo folkhögskola.

Hur kommer det sig att du började arbeta på Färnebo Folkhögskola?
Jag har sedan 70-talet varit aktivist inom solidaritetsrörelsen där det är viktigt att utveckla folkbildarfärdigheter. Tänka ut hur man på ett pedagogiskt sätt skall förklara hur frågor som rättvisa, mänskliga rättigheter och den koloniala historien hänger ihop.
Sedan gick jag folkhögskolekurs som handlade om Folkbildning och Kooperation och därefter åkte jag och arbetade som folkbildare för en urfolksorganisation hos mapuchefolket i Chile.

Väl tillbaka i Sverige fick jag åka runt och föreläsa om globala rättvisefrågor hos många folkhögskolor runt om i Sverige. Slutligen hamnade jag i Färnebo folkhögskolan som lärare för kurserna till Latinamerika.

Vad är det som gör Färnebo folkhögskola speciell?
Färnebo är speciellt då våra huvudorganisationer tillhör solidaritets- miljö- och fredsrörelsen.
Pedagogiken bygger på att lära genom att göra. Exempelvis att lära sig organisering och demokrati genom att leva kollektivt. Det är en sak att lära sig OM demokrati eller jämställdhet och prata om det under skoldagen, men en helt annan att lära sig att agera demokratiskt och jämställt dygnet runt.

Vi lyfter även fram maktaspekter. Diskuterar miljöfrågor, jämställdhetsfrågor och andra globala frågor utifrån ett maktperspektiv. Vi analyserar makten utifrån intersektionella perspektiv som synliggör att strukturer som klass, kön, etnicitet och funktion samverkar och förstärker varandra vilket spelar en stor roll både i våra nära relationer och ute i samhället.

Vilka olika möjligheter finns för unga som vill studera globala frågor?
Just nu erbjuder vi en Södra Afrika reportagekurs. Deltagarna kommer att lära sig om globala frågor med södra Afrika i fokus och samtidigt lära sig att göra reportage som del av förändringsarbete. Det är en heltidskurs där man lever kollektivt och reser under 2,5-3 månader. Kursen åker främst till Sydafrika men har även möjlighet att resa till Namibia eller Zimbabwe för att träffa organisationer och engagerade personer som arbetar med rättighets- och förändringsarbete där.
I år erbjuder vi även distanskurser som kan kombineras med resor. En distanskurs heter Fast mark, rent vatten där man kan lära sig om gruvboomen i Sverige, prospekteringarna runt om i landet och konsekvenserna för miljö och människor. Den andra distanskursen heter Feminism Utan Gränser och är en kurs om olika typer av feminismer som växer fram i Latinamerika just nu.

Berätta om en kurs som du brinner lite extra för..
Feminism Utan Gränser är den som jag just nu brinner mest för. Jag ser den som del av den feministiska våren eller feministiska vågen som sköljer över Sverige just nu. Jag önskar att den skall bidra till att vidga perspektiven för feminister här om de olika typer av erfarenheter, analyser och teorier som växer fram i Latinamerika. Kursen bidrar till djupare förståelse för de olika feminismer som växer även här, särskilt den antirasistiska feminismen. Öka förståelsen för att det är en sak att vara kvinna om en är vit, medelklass och lever i Nord och en hel annan sak att vara afroättling-, urfolkskvinna eller småbrukarkvinna och leva i Syd. Jag tror att de som går kursen skulle kunna bidra med att berika kvinno/feministrörelsen här med globalrättviseinsikter.

Annons