av Kristna Fredsrörelsen

Distanskurs: Fred, ickevåld, ledarskap

Nyhet

Vill du ha erfarenhet av internationellt fredsarbete? Skulle du vilja stärka din förmåga att agera i din vardag eller bidra till konstruktiv konflikthantering på jobbet? Då är det här en utbildning för dig! En kurs i strategiskt fredsarbete och konflikthantering med fokus på Palestina och Israel.

Kursen innehåller en valbar studieresa till Palestina och Israel.

Covid-19: Om det finns behov kan kursen ges helt på distans eller utan studieresa men med en extra kursträff.

Kursen ges i samverkan med Kristna Fredsrörelsen och Bilda.

Mål

Kursen ger dig förmågan att använda konkreta verktyg och strategier för förändringsarbete. Du får djupa kunskaper om situationen i Israel och Palestina och ett brett kontaktnät av fredsorganisationer och ickevåldsaktivister.

Under och efter kursen får du kompetensen och möjligheten att utbilda andra i ickevåld och sprida engagemanget för ickevåld som förändringskraft. Detta kan till exempel ske genom workshops, utställningar och studiecirklar eller annan typ av informationsarbete.

Kursen är steg ett till att bli Diplomerad Ickevåldstränare hos Kristna Fredsrörelsen.

Kursinnehåll

  • Strategiskt ickevåld
  • Ickevåld och ledarskap
  • Israel och Palestina – kultur, religion och konflikten
  • Förståelse av konflikters dynamik
  • Mänskliga rättigheter
  • Intersektionalitet
  • Deltagaraktiv pedagogik

Fältstudier i praktiskt fredsarbete i Palestina och Israel (resa ca 10 dagar).

Aktivt arbete för fredliga och inkluderande samhällen (mål 16, agenda 2030).

Studieresa

Under terminen gör vi en ca 10 dagar lång resa till Israel och Palestina. Vi samverkar med lokala fredsorganisationer, gör studiebesök och håller workshops.

Beräknad kostnad för studieresan är ca 10 500kr. I priset ingår flyg tur och retur Arlanda, enkelt boende samt en del lokala transporter. Kostnader för mat och personliga utgifter tillkommer. Observera att priset är en uppskattning och kan komma att justeras utifrån faktorer som ändrad valutakurs, tillgång på boende eller andra omständigheter.

Läs mer och ansök

Samarbetspartners

Kursen arrangeras av Härnösands folkhögskola och ges i samverkan med Kristna Fredsrörelsen. Resan görs i samarbete med studieförbundet Bildas studiecenter i Jerusalem.

Taggar

Kurser & utbildningar Krig & fred