Nyhet av Kvinna till Kvinna

Uppmaning till EU: agera för palestinska kvinnors rättigheter!

EU kan spela en viktig roll för att sätta stopp för kränkningar av palestinska kvinnors rättigheter. Det är huvudbudskapet i en rapport som lanseras av the Euro-Mediterranean Human Rights Network, EMHRN.
Mona Shawa från Palestinian Centre for Human Rights. Foto: Kvinna till Kvinna

Med utgångspunkt i palestinska kvinnors och kvinnoorganisationers vittnesmål har The Euro-Mediterranean Human Rights Network, EMHRN, sammanställt en rapport om kränkningar av palestinska kvinnors mänskliga rättigheter. Det handlar både om brott som begås av Israel och av den palestinska sidan, mot palestinska kvinnor i Israel och kvinnor från det ockuperade Västbanken och Gaza.

Kvinna till Kvinnas samarbetsorganisation Palestinian Center for Human Rights, PCHR, deltog i arbetet med rapporten. För ett år sedan samlade de kvinno- och människorättsorganisationer i Gaza för att hjälpas åt att identifiera de brott mot mänskliga rättigheter som kvinnor utsätts för på Gazaremsan.
– Situationen i Gaza är speciell. Gaza har varit under belägring i 7 år, och bristen på frihet och trygghet är bland de största problemen i våra liv, säger Mona Shawa från PCHR.

Hetsiga diskussioner

Hon är mamma till tre barn, har arbetat med att stärka kvinnor i 17 år och har precis avslutat en föreläsning för unga män om kvinnors rättigheter.
– Det blir ofta hetsiga diskussioner när vi pratar om kvinnors rättigheter, men det är bra med diskussion. Efteråt känner jag att de har öppnat för ett nytt sätt att tänka – så det går faktiskt att skapa förändring, säger hon.

Kvinnors situation i Gaza är till stor del präglad av belägringen, upprepade militära attacker samt brist på vatten, el och bränsle.
– Kvinnor bär en tung börda, eftersom det är de som i första hand är ansvariga för hushållet, säger Mona Shawa.

Hon understryker att även den politiska uppdelningen av Gaza och Västbanken påverkar kvinnor på ett negativt sätt. Lagändringar som skulle stärka kvinnors ställning i samhället – till exempel gällande lika rättigheter och förbud mot våld i hemmet – kan inte bli verklighet så länge uppdelningen fortgår (red. anm: eftersom det saknas ett officiellt styre och det är svårt få igenom förbättringar för kvinnors rättigheter via Hamas, som styr Gaza).

Därför prioriterar PCHR att arbeta för ökad enighet mellan Gaza och Västbanken, så att de ska kunna arbeta mer effektivt mot våld mot kvinnor och hedersmord samt öka kvinnors politiska deltagande.

Krav till EU

Rapporten är inte bara en beskrivning av palestinska kvinnors nuvarande situation. Den föreslår också ett antal påverkansåtgärder som EU och dess medlemsländer kan genomföra för att bidra till en förändring av situationen, vad gäller till exempel våld mot kvinnor, bosättarvåld, husrivningar, kvinnors politiska deltagande och fångars rättigheter.

– EU bör ta rapportens budskap i beaktande och bedriva påverkansarbete mot ockupationen, för att få slut på kränkningarna av palestinska kvinnors rättigheter. Även Sverige kan spela en viktig roll, till exempel genom att uppmana EU att lyssna på kvinnorna i rapporten, och sätta press på Israel att upphöra med övergreppen, säger Rana Al-Arja Khoury, handläggare för Kvinna till Kvinna i Jerusalem.

Enligt Mona Shawa ger rapporten från EMHRN en heltäckande bild av de brott mot mänskliga rättigheter som palestinska kvinnor utsätts för, och kan bidra till att öka medvetenheten om kvinnors situation.

När det gäller de rekommendationer till EU, Israel och den palestinska myndigheten (PA) lyfter hon fram några områden av särskild betydelse.
– Vi behöver ett slut på belägringen av Gaza, vi behöver fri rörlighet och ett slut på uppdelningen av Gaza och Västbanken. EU – som är en viktig aktör i världspolitiken – har en mycket viktig roll att spela, säger Mona Shawa.

Tre exempel på rekommendationer ur rapporten:

  • EU och EU: s medlemsstater bör starkt fördöma Israels konfiskering av land, tvångsvräkningar, tvångsförflyttning och husrivningar, som kränker palestinska kvinnors ekonomiska och sociala rättigheter, samt innebär en form av våld mot dem. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt situationen för palestinska kvinnor som drabbats av dessa policys i Naqab (Negev) och i östra Jerusalem.
  • EU bör regelbundet bjuda in palestinska civilsamhällesorganisationer, bland annat människorätts- och kvinnorättsorganisationer, politiska tjänstemän och företagsrepresentanter till Europaparlamentet i Bryssel och/eller till medlemsstaterna, i syfte att öka den internationella synligheten för palestinska kvinnor.
  • EU bör uppmana den palestinska myndigheten (PA) att främja palestinska kvinnors politiska deltagande och tillgång till beslutsfattande positioner genom att införa kvotering och jämställdhetsintegrering, bland annat i delegationer som arbetar med försoning, ett slut på ockupationen och konfliktlösning.

Karin Råghall
Kvinna till Kvinna

Annons