Nyhet av Svenska Läkare mot Kärnvapen

Svenska pensionspengar till kärnvapendindustrin

Svenska Läkare mot Kärnvapen visar i en ny rapport att svenskarnas pensionspengar går till kärnvapenindustrin. Samtidigt väljer allt fler institutioner att fjärma sig från denna kontroversiella industri, i linje med Sverige regerings uttalanden.
Den globala rapporten "Don't bank on the bomb" finns nu även på svenska.

Det finns ca 16 000 kärnvapen i världen, varav drygt 90 % innehas av USA och Ryssland. Tack vare civilsamhällets engagemang har finansiella institutioner runt om i världen uppmärksammats på att deras investeringar i kärnvapenindustrin gör det möjligt att fortsätta producera dessa massförstörelsevapen.

Första till fjärde AP-fonderna ser däremot inga hinder mot att investera våra pensionspengar i kärnvapen. I sin gemensamma policy i Etikrådet hävdar fonderna att de kärnvapenfria staterna accepterar att icke-spridningsavtalets fem kärnvapenstater moderniserar sina kärnvapenarsenaler och att sådana investeringar därigenom skulle vara etiskt försvarbara.

Denna uppfattning avviker markant från Sveriges officiella hållning och även från många kommersiella bankers etiska riktlinjer. Avtalet stipulerar att kärnvapenstaterna ska verka för nedrustning av sina arsenaler. Även kärnvapenfria stater ska enligt avtalet verka för denna nedrustning. Att då investera i underhållet av dessa vapen strider mot avtalets syfte.

- Kärnvapen är gjorda för att förinta civila städer och deras invånare. En sådan attack vore en humanitär katastrof som det internationella samfundet inte skulle ha kapacitet att hantera. Inte heller skulle det mänskliga lidandet lindras eller vara mer uthärdligt om bomben avfyrades av länder inom icke-spridningsavtalet. AP-fondernas inställning i denna fråga är inte bara upprörande utan rent av bisarr, säger Andreas Tolf, ordförande i Svenska Läkare mot Kärnvapen.

De fyra svenska storbankerna har alla antagit, eller är i färd med att anta riktlinjer mot investeringar i bolag som är involverade i kärnvapenprogram, oavsett vilket land kärnvapnen hör hemma.

- Det är en glädjande utveckling och precis i linje med regeringens ambitioner, att ta avstånd från avskräckningspolitik och pressa kärnvapenstaterna att nedrusta, säger Josefin Lind, informationsansvarig för Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Don't bank on the bomb Sverigespecial 2014 är en svensk version av den globala rapporten Don’t bank on the bomb som släpptes av den holländska föreningen Pax och International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) den 7 november. Läs hela svenska rapporten >>

 

För mer information:
Josefin Lind, informationsansvarig 0760-245158, josefin.lind@slmk.org
Andreas Tolf, ordförande, 0706-363834, andreas.tolf@slmk.org

Annons