Sommarkurser 2020 - för dig som gillar globala frågor!

Nyhet

Tanken på att bara slappa en hel sommar kanske inte låter lockande för alla. Tur det! Visste du att under sommaren kan du fortsätta fylla på ditt kunskapsförråd med inspirerande sommarkurser? Det bästa av allt är att om du vill kombinera solstolen med att studera så kan du läsa en distanskurs som är ortsoberoende.

Alla sommarkurser ger högskolepoäng vilket betyder att du har rätt att söka studiemedel om du skulle behöva det. Men under sommaren kan du som mest läsa 22,5 HP innan höstterminen är igång igen. Även om det kan låta trist att plugga under sommaren så kan en sommarkurs också öppna upp dörrar för nya bekantskaper. Globalportalen har samlat några sommarkurser för dig som är intresserad av samhällsfrågor!
 

Ojämlikhet och klimatförändring

7,5 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg

Kursen syftar till att kritiskt undersöka skärningspunkten mellan sociala ojämlikheter och klimatförändringar. Genom att diskutera detta övergripande ämne i olika empiriska och tematiska sammanhang.
 

Klimatförändringar/människa/samhälle

7,5 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg

Denna kurs ger en inblick i allmän klimatologi, klimatvariationer samt ger en översikt av naturgeografiska/geografiska aspekter inom geomorfologi och klimatologi med betoning på utvecklingsländer och klimatförändringar.
 

Globalisering, politik och sociala medier

7,5 högskolepoäng, Linnéuniversitetet. Studieort: Kalmar

Kursen kommer att ta dig genom olika synsätt på relationen mellan internet och global makt. Specifikt kommer vi att undersöka hur internet påverkar globala system och hur globala aktörer använder Internet för att antingen bevara eller störa dessa system.
 

Global etik

7,5 högskolepoäng, Stockholms universitet, Studieort: Stockholm

Finns det en global etik, som vi kan ta som utgångspunkt då vi resonerar kring globala frågor? Detta diskuteras och problematiseras kopplat till olika tematiska problem under kursen.
 

Kulturgeografi GR (A), Globaliseringens utmaningar

7,5 högskolepoäng, Mittuniversitetet, Studieort: Ortsoberoende

I denna kurs får du kunskap om globalisering ur ett kulturgeografiskt perspektiv, liksom globaliseringens orsaker och konsekvenser för samhällen runt om i världen.
 

Statsvetenskap GR (A), Miljöpolitik

7,5 högskolepoäng, Mittuniversitetet, Studieort: Ortsoberoende

Jorden blir varmare och havsisarna smälter. Vad gör politikerna åt saken? Med utgångspunkt i klimatförändringarna behandlar kursen de möjligheter och begränsningar politiken erbjuder för att hantera de hot vi står inför.
 

Samhällskunskap GR (A), Människa, miljö och framtid

7,5 högskolepoäng, Mittuniversitetet, Studieort: Ortsoberoende

Kursen är för dig som är intresserad av frågor där begreppet hållbar utveckling är ett centralt tema. Kursen behandlar områden som välfärdssamhällets utmaningar och globaliseringsprocesser ur ett tvärvetenskapligt perspektiv för att bättre kunna förstå hållbarhetsproblemen på djupet.
 

Statsvetenskap GR (A), Populism och den liberala demokratin

7,5 högskolepoäng, Mittuniversitetet, Studieort: Ortsoberoende

I denna kurs ges en introduktion till olika betydelser av populism och dess förhållande till den liberala demokratin. Vidare diskuteras populistiska partiers framväxt samt vilka konsekvenser som detta har på den moderna demokratin.

Gå in på antagning.se för att se fler kurser och ansök senast 16 mars!

Taggar

Kurser & utbildningar Utbildning