Nyhet av Rädda Barnen

Sätt barnen främst idag, Löfvén

I dag träffas världens makthavare i FN för att diskutera flyktingkrisen. Sveriges Statsminister Stefan Löfvén är värd tillsammans med USA:s president Barack Obama. Vi är över 154 000 orädda barnrättskämpar som tagit ställning för barnen på flykt och deras rättigheter och vi är på plats i New York för att värna barnens bästa.

Arwa är 6 år och hennes hem är just nu ett flyktingläger i Irak. Foto: CJ Clarke, Rädda Barnen.

Till Statsminister Stefan Löfvén - sätt barnen främst!

Rädda Barnen vill skicka med dig några ord på vägen – som vi hoppas du har möjlighet att ta del av och beakta i dina åtaganden som Sveriges regeringschef.

Ett år efter Alán Kurdis död fortsätter barn att drunkna i Medelhavet. Trenden är tydlig – allt fler informella och osäkra vägar till Europa uppstår. Följden blir ännu större utsatthet och fler barn som försvinner. Ju längre tid barnfamiljer befinner sig i transit desto större blir de mänskliga kostnaderna. Sverige måste fortsätta vara en global ledare som värnar barns rättigheter.

1. Inget barn får dö på Medelhavet – inför säkra och lagliga vägar

Att rädda liv, inte gränskontroller, måste vara målet för all verksamhet på Medelhavet. Genom att skapa säkra och lagliga vägar till Europa kan vi slå undan marknaden för smugglare och förhindra att barn utsätts för livsfara och lidande.

2. Splittra inte barnfamiljer

Barn som skilts från sina föräldrar är oerhört utsatta för våld, exploatering och människohandel. Familjeåterföreningsdirektivet får inte undermineras – det är ett av de viktigaste medlen vi har för att undvika att barn utsätts för människohandel eller riskerar livet när de försöker nå slutmålet för sin resa. Därför ska ärenden som rör barn prioriteras och hanteras skyndsamt.

3. Ta itu med orsakerna till att människor flyr

Det krävs ökade ansträngningar för att få slut på konflikter som drabbar barn i länder som Syrien, Somalia och Afghanistan. Samtidigt behövs insatser i ursprungsländerna för att stärka såväl individer som samhället, och minska utsattheten. Liksom regionalt stöd till närliggande länder och ökat samarbete mellan barnskyddsaktörer över landsgränser.

Låt inte barnen bli brickor i ett politiskt spel.
Låt inte barnen drabbas av det krig, som inte är deras.
Sätt barnen främst.

Annons