Nyhet av Röda Korset

Röda Korset sluter avtal med MSB om spontanfrivilliga i kris

Röda Korset har slutit avtal med MSB och får nu i uppdrag att stödja hanteringen av spontanfrivilliga i händelse av kris under 2019. Bakgrunden är de omfattande skogsbränderna förra året.

Ylva Jonsson Strömberg, Röda Korsets Krisberedskapschef.

Skogsbränderna sommaren 2018 ställde nya krav på krisberedskap i Sverige. Räddningstjänsten var snabbt på plats men behovet av frivilliga var stort. Röda Korset som har lång erfarenhet av att samordna frivilliginsatser fick då i uppdrag att ta hand om spontanfrivilliga som anmälde intresse för att delta i räddningsinsatserna.

- Det fanns ett enormt intresse från allmänheten att delta i släckningsarbetet under skogsbränderna 2018. Över 6000 personer var då redo att ställa upp. Avgörande är då att det finns en struktur som har förmåga att fånga upp det intresset. Därför är det otroligt glädjande att Röda Korset nu tilldelats uppdraget att ta hand om spontanfrivilliga även i år, säger Röda Korsets krisberedskapschef Ylva Jonsson Strömberg.

Överenskommelsen innebär att Röda Korset ska stödja hanteringen av spontanfrivilliga under 2019 i händelse av kris eller samhällsstörning i landet. Röda Korset ska ta emot intresseanmälningar från spontanfrivilliga, samt samordna frivilliginsatserna på räddningsplatser där samordning inte redan finns. Bland annat ska Röda Korset upprätta kanaler via webb och telefon för att erbjuda allmänheten möjlighet att hjälpa till i räddningsarbete.

- Risken för fler bränder är hög. Röda Korset har lång erfarenhet av att agera i kris, såväl internationellt som i Sverige. Våra erfarenheter från exempelvis skogsbränderna 2018 och terrorattentatet på Drottninggatan i Stockholm 2017 visar att behovet av frivilliginsatser är stort i händelse av samhällskris även i Sverige, säger Ylva Jonsson Strömberg.

Med spontanfrivilliga menas personer som inte är anslutna till en organisation utan anmäler intresse för att delta i räddningsinsatser i händelse av kris. Något som Ylva Jonsson Strömberg menar blir allt vanligare.

- Det har visat sig att en majoritet av svenskarna är beredda att göra en insats som frivillig vid allvarlig samhällskris, och då är det ju jätteviktigt att vi tar hand om det engagemanget. Engagemang från den enskilde och från allmänheten stärker samhället, och kan också bidra till att stärka svenskarnas medvetenhet om krisberedskap generellt, avslutar hon.

Majoriteten av svenskarna är redo att ställa upp i kris

På uppdrag av Röda Korset genomförde Novus i december 2018 en undersökning om svenskarnas inställning till frivilliginsatser i händelse av kris. Undersökningen visade att

Åtta av tio svenskar anser att volontärer har haft stor betydelse vid stora samhällskriser i Sverige. Nära nio av tio kan också tänka sig att själva göra en insats som volontär i händelse av en allvarlig samhällskris. Samtidigt vet drygt sex av tio av de som skulle kunna tänka sig att göra en insats inte vilken organisation de ska vända sig till.

Läs mer om undersökningen

Annons