av Islamic Relief

Respekten för människovärdet genomsyrar Jalals och Addas arbete

Nyhet

En stor del av Islamic Reliefs arbete sker i katastrof- och krigsdrabbade länder – men vi genomför också viktiga insatser här i Sverige. 

Jalal och Adda arbetar med våra insatser för marginaliserade grupper i Sverige, inom ramen för nätverket Goda Grannar dit även Svenska Kyrkans församlingar på Södermalm och Stockholms Moské hör. Jalal och Adda träffar ekonomiskt utsatta familjer, ensamkommande barn som lever på gatan, asylsökande och papperslösa. I enlighet med grundläggande islamiska värderingar om respekt för människovärdet kämpar Jalal och Adda med att göra vardagen lite lättare för dessa grupper.

– Vi ger gratis vägledning och samhällsrådgivning, hjälper till med att hitta rätt myndighet, skriva CV, översätta brev och söka bostad. Vi delar också ut kläder och matkuponger. Mitt jobb är också att hjälpa nyanlända som är nya i Sverige att förstå och kunna tillvarata sina rättigheter, skyldigheter och möjligheter i lika stor utsträckning som resten av befolkningen, säger Adda.

De ensamkommande som lever på gatan far mycket illa av gatulivet. Att bygga förtroende med dessa unga är inte lätt, men Jalal och Adda har goda förutsättningar tack vare sina kunskaper om ungdomarnas språk och kultur.

– Vi brukar prata med dem, försöka motivera dem och ge lite hopp, säger Jalal.

För mer information om vårt arbete i Sverige, mejla nationella@islamic-relief.se.

Taggar

Flykt & migration Mänskliga rättigheter