Rätten till hälsa i fokus på årets MR-dagar

Globala scenen på MR-dagarna i Stockholm år 2018.
Nyhet

I höst arrangeras Nordens största forum för mänskliga rättigheter, MR-dagarna, i Linköping. Forumet pågår 14-16 november på Konsert & Kongress och en stor del av programmet handlar om mänskliga rättigheter och hälsa ur ett globalt perspektiv.

Mänskliga Rättighetsdagarna har arrangerats sedan år 2000 och syftet med forumet är att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och att lyfta dem högre upp på den politiska dagordningen. Under temat ”Rätten till hälsa” arrangeras runt 150 programpunkter och över 80 organisationer kommer att finnas på plats på utställartorget. Flera seminarier behandlar mänskliga rättigheter globalt – bland annat arrangeras ett samtal på temat mat, klimat och hälsa.

God hälsa starkt kopplad till vår mat

– Möjligheten för människor att uppnå en god hälsa är starkt kopplad till vår mat - inte bara vad vi äter utan också hur maten produceras och fördelas. Att säkerställa rätten till hållbar och hälsosam mat är inte en enkel uppgift i en värld där resurser är ojämlikt fördelade och där den globala produktionen av mat driver på klimatförändringar, säger Micael Wennbom, projektkoordinator på Mänskliga Rättighetsdagarna.

Det kommer också att bli samtal om mänskliga rättigheter, produktionsvillkor och hälsa för människor som arbetar med att utvinna mineraler till exempelvis telefoner och elektronik, samt hur utvinningen av naturresurser påverkar närliggande samhällen och hälsan hos lokalbefolkningen. Dessutom arrangeras program om mänskliga rättigheter i flyktingläger och om hur tillgången till mediciner ser olika ut beroende på var i världen du bor. Utgångspunkten för diskussionerna är hur en jämlik hälsa kan uppnås både globalt och nationellt.

Hälsoskillnader ökar inom och mellan länder

– Ur ett perspektiv kan vi se att människors hälsa överlag förbättras; medellivslängden ökar och barnadödligheten minskar i stora delar av världen. Men samtidigt ser vi också en annan mer dyster utveckling där hälsoskillnaderna ökar. Det är sant både när vi tittar inom och mellan länder och vi kan se att tillgången till sådant som är viktigt för hälsan – ett bra boende, ett arbete och en fungerande skola - är ojämlikt fördelad bland befolkningen, säger Micael Wennbom.

Rätten till hälsa handlar därför om att skapa jämlika förutsättningar och fungerande välfärdssystem - såväl nationellt som globalt - det menar Sir Michael Marmot, professor i epidemiologi och folkhälsa, som är en av årets huvudtalare. Han har bland annat lett den internationella kommissionen för hälsans sociala bestämningsfaktorer, på uppdrag av WHO.

– En av Sir Michael Marmots slutsatser är att social rättvisa är en förutsättning för jämlik hälsa. Vi ser fram emot att under årets MR-dagar diskutera dessa frågor vidare och hur rätten till hälsa ska kunna åtnjutas av alla, säger Micael Wennbom.

Tips till dig som ska besöka MR-dagarna!

Ett tips till dig som är intresserad av mänskliga rättigheter globalt är att besöka Fredstorget och Globala scenen. Där kan besökaren ta del av scenprogram om globala rättighetsfrågor, besöka utställare som arbetar med utvecklingsfrågor samt freds- och konfliktfrågor, delta i aktivistrådgivning, pyssla och spela spel. Området håller öppet 14-16 november och är helt kostnadsfritt att besöka.

Ur programmet:

Taggar

Hälsa Mänskliga rättigheter