Nyhet av PMU

PMU:s samarbetspartner med under fredsförhandlingar i Sydsudan

PMU arbetar sedan tidigare med olika utbildningsinsatser i Sydsudan, där fred och försoning är en viktig del. Foto: Roger Svanell
PMU:s samarbetspartner SPC arbetar intensivt för fred Sydsudan. Samfundsledaren Isaiah Dau fanns med under de nationella förhandlingar som hölls i slutet av januari, för att trycka på för en fredlig lösning på konflikten. Över en halv miljon människor är på flykt och PMU:s insamling fortsätter.

Den humanitära situationen är fortsatt akut i Sydsudan. Över en halv miljon människor befinner sig på flykt. Tiotusentals människor har också dödats eller skadats i konflikten, som pågått sedan mitten av december förra året. Redan före striderna bröt ut var 3,1 miljoner invånare i behov av humanitärt bistånd, och situationen är nu ännu mer akut. Allra hårdast drabbas barnen.

PMU:s insamling för att bistå invånarna i landet fortsätter. Främst behöver människor mat, rent vatten, tak över huvudet, hälsovård, fungerande sanitära förhållanden och skydd från våldet.

Kyrkorna spelar nu en viktig roll i att bistå de drabbade, bygga broar mellan de stridande parterna och verka för att konflikten inte ska förvärras ytterligare.

- Det sista vår unga nation behöver är ännu en långdragen konflikt. Vi behöver omgående fred, harmoni och stabilitet. Våld är inget alternativ, säger Isaiah Dau, ledare för Sudan Pentecostal Church, SPC, i Sydsudan.

Efter flera veckors förhandling skrevs den 23 januari en överenskommelse under i Addis Abeba, om ett slut på striderna. På plats fanns Isaiah Dau.

- Vi mötte bland annat ledaren för oppositionen och framhöll vikten av att arbeta för en fredlig lösning på konflikten. Vi förstod att alla parter är angelägna om ett snabbt slut på denna tragedi. Detta är mycket uppmuntrande med tanke på de intensiva striderna under den senaste månaden, säger Dau.

Tillsammans med övriga företrädare för kyrkan ombads Dau också att närvara under de politiska diskussioner som kommer att äga rum den 7 februari i Addis Abeba.

- Vi är mer än redo att ge vårt svar och är hoppfulla inför att en fredlig lösning på konflikten kommer att uppnås, fortsätter Isaiah Dau.

Trots den överenskommelse som hittills nåtts har nya våldsyttringar rapporterats.

PMU arbetar sedan tidigare med olika utbildningsinsatser i Sydsudan, där fred och försoning är en viktig del. Ett nytt projekt inriktat på fredsarbete är nu på gång.

Noomi Lind
PMU

Taggar

Krig & fred Hälsa Bistånd & utveckling