Nyhet av Föreningen för Utvecklingsfrågor

Nu är ansökan till FUF:s Praktikantprogram öppen!

Genom FUF kan du söka över 40 praktikplatser inom global hållbar utveckling – sök innan 23 februari!

Är du student och intresserad av globala frågor och utvecklingssamarbete? Vill du utöver dina teoretiska studier få inblick i vad som sker på arbetsplatser som sysslar med dessa frågor? Då ska du söka till FUF:s Praktikantprogram!

FUF förmedlar ca 40 praktikplatser till våra universitetsstuderande medlemmar varje termin. Praktiken sker på företag, myndigheter och organisationer som arbetar med globala utvecklingsfrågor. I dagsläget erbjuder vi inga utlandspraktiker utan endast praktikplatser i Sverige.

I korthet innebär programmet att du:

 • skickar in EN ansökan och matchas mot samtliga platser
 • parallellt med din terminslånga heltidspraktik deltar i ett kompetensutvecklingsprogram
 • ingår i ett nätverk av andra praktikanter

För att söka praktik genom FUF behöver du:

 • läsa 30 hp praktik vid ett svenskt universitet/högskola under praktikens gång (15 hp räcker tyvärr inte)
 • vara medlem i FUF

Praktikplatser HT-2020

Platser på Sida 

 • Enheten för mänskliga rättigheter och demokrati
 • Enheten för multilateral samordning
 • Kommunikationsenheten
 • Chefsekonomteamet, CET
 • Avdelningen för Europa och Latinamerika
 • Avdelningen för Europa och Latinamerika, Östenheten
 • Enheten för kapacitetsutveckling
 • Stödenheten för rättvisa och fred
 • Sida Partnership Forum
 • Enheten för globala miljösamarbeten
 • Enheten för hållbar utveckling, Afrikaavdelningen
 • Humanitära enheten
 • Enheten för globalt hållbar ekonomisk utveckling
 • Enheten för fred och mänsklig säkerhet
 • Enheten för civila samhället
 • Enheten för forskningssamarbete
 • Enheten för tematiskt stöd
 • Enheten för utvärdering
 • Enheten för global social utveckling

Platser på övriga organisationer, myndigheter och företag

 • International Centre for Local Democracy (ICLD)
 • Plan International Sverige
 • Expertgruppen för Biståndsanalys (UD)
 • Right Livelihood Foundation
 • Global Utmaning
 • War Child
 • NCG Sweden
 • Swedish Institute for Global Health Transformation (SIGHT)
 • Institutet mot mutor
 • Swedish International Agricultural Network Initiative (SIANI)
 • SLU Global
 • Radiohjälpen
 • PeaceWorks Sweden
 • Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF)
 • Naturskyddsföreningen
 • Forum Syd & Globalportalen
 • International IDEA
 • NIRAS Sweden AB
 • Parlamentarikerforum för små och lätta vapenfrågor
 • Diakonia
 • ALEF (Adult Learning and Empowerment Facilitators)
 • Svenska Burmakommittén
 • MyRight
 • Zelmerlöw & Björkman Foundation

Ansök till Praktikantprogrammet

Deadline för att bli matchad mot samtliga praktikplatser är 23 februari 2020.

Läs mer och ansök hos FUF

Taggar

Agenda 2030 Jämställdhet Klimat & miljö Mänskliga rättigheter Utbildning