Nyhet av IM Individuell Människohjälp

Nathalie fick uppleva biståndsarbete i praktiken med IM

Nathalie Pohl (till höger) åkte till Indien med IM:s utlandspraktikprogram. Här intervjuar hon Sangeeta Devi som deltar i ett IM-projekt i byn Phokal. Foto: Marcus Larsson

- Nu förstår jag hur samhällsutveckling fungerar på riktigt! Det säger Nathalie Pohl som deltog i IM:s praktikprogram och tillbringade hösten på en av IM:s partnerorganisationer i Indien.

 Det bästa var att jag fick se hur biståndsprojekt fungerar på gräsrotsnivå och träffa rättighetsbärare. Just det var också en viktig anledning till varför jag ville göra praktiken.

I Indien fick Nathalie Pohl bland annat träffa Sangeeta Devi som kunnat skapa ett bättre liv med hjälp av IMs partnerorganisation MVDA. MVDA lärde ut odlingstekniker som gav Sangeeta Devi en högre produktion av grödor. Hon kunde också få ett lån och bygga ett nytt hus till sig och sin familj efter att hon och andra kvinnor startat en sparlåneklubb.

Möjlighet för unga mellan 20 och 30

IM ger varje år unga människor mellan 20 och 30 år möjlighet att åka på utlandspraktik för att lära sig hur utvecklingssamarbete går till i praktiken.

Tiden i Indien med MVDA har fått mig att förstå hur dag-till-dag-arbetet fungerar och hur viktigt det är att rättighetsbärare är med i processen.

Förutom mötena ute i fält fick Nathalie Pohl bland annat ta bilder under event, intervjua projektdeltagare och skriva ansökningar.

MVDA jobbar med att både mobilisera samhällen och med att driva kampanjer mot bristfälliga statliga utvecklingsinitiativ i regionen.

Det var jätteintressant att lära om MVDA:s program, hur de kombinerar stärkande av kvinnor, hållbar utveckling och samhällsutveckling, säger Nathalie Pohl.

Ansökningen öppen

Är du liksom Nathalie Pohl intresserad av mänskliga rättigheter och utvecklingsfrågor? Vill du också få erfarenhet av utvecklingssamarbete i praktiken? Passa då på att söka en av de 20 finansierade utlandspraktikplatser som IM erbjuder hos våra partnerorganisationer: i Guatemala, Malawi, Moldavien, Indien och Nepal. Praktiken sker under fyra höstmånader och inleds med en veckas utbildning på huvudkontoret i Lund.

Sista ansökningsdag är 15 mars. Läs mer och sök!

Text: Amanda Pietersen

Taggar

Bistånd & utveckling Mänskliga rättigheter Volontär & utbyten