Nyhet av Föreningen Ordfront

Kurs: Vill du lära dig mer om dina rättigheter?

Stämmer Sveriges asyllag överens med asylrätten? Varför ska en rösta? Har inte alla människor rätt till vård och skola? Vem diskrimineras i Sverige? MR-akademin hjälper dig att hitta svaren! 

Under våren 2018 inleder Ordfront ett samarbete med Birkagården. På Birkagården kommer vi att hålla en kurs i mänskliga rättigheter som syftar till att ge dig kunskap och verktyg att analysera och argumentera för att kunna stå upp för de mänskliga rättigheterna. Under de senaste åren, i takt med att vi ser att de mänskliga rättigheterna och de demokratiska värderingarna ifrågasätts i allt högre grad, har vi märkt av en ökad efterfrågan hos allmänheten att få kunskap om mänskliga rättigheter.

Med kursledare som har mångårig erfarenhet av att utbilda inom MR och demokrati får du kunskap om hur rättigheter hänger ihop – eller inte – med demokrati, både som begrepp och i praktiken. Kursen är interaktiv och inspirerar till en ökad MR-aktivism, och vid varje kurstillfälle lyfts en specifik rättighet som kopplas till aktuella frågor, beslut och samtalsämnen.

Kursen består av 7 kurstillfällen med start torsdagen den 15 februari.

Tid och plats: 18 – 20.30, Karlbergsvägen 86 B i Stockholm

Pris: 900 kr

Kursledare:

Anna Wigenmark, MR-jurist och generalsekreterare för föreningen Ordfront

Leif Ericsson, föreningen Ordfronts grundare och var med om att starta högskoleutbildningen i mänskliga rättigheter på Teologiska högskolan i Stockholm.

Benton Wolgers, styrelseordförande för föreningen Ordfront och har tidigare hållit kurser i mänskliga rättigheter för bl.a. Amnestyakademin och Röda Korsets folkhögskola.

Anmälan: Gör en intresseanmälan

Kurstillfällen

Vad är mänskliga rättigheter?
Torsdag 15 februari

Är allt tal om mänskliga rättigheter tomt prat utan ett tvingande ansvar? Kan stater välja om de måste respektera rättigheterna eller strunta i dem? Vilka är rättigheterna? Vad betyder de och för vilka gäller de? Förklaring av principerna som mänskliga rättigheter vilar på: universalitet, odelbarhet, inbördes beroende, jämlikhet och icke-diskriminering, delaktighet och inkludering samt ansvar och ”rule of law”. Det här introducerande kurstillfället för deltagarna in i dagens gällande rättighetsregelverk och de utmaningar som vi ställs inför i nutiden.

De mänskliga rättigheternas historia och filosofi
Torsdag 22 februari

Mänskliga rättigheter har en historia som går åtminstone 2500 år tillbaka. Ursprunget är en idé om människors lika värde och mänsklig värdighet. Under 1600- och 1700-talens revolutioner i England, Frankrike och USA började mänskliga rättigheter att lagfästas men först efter andra världskriget och förintelsen blev mänskliga rättigheter en del av folkrätten.

Rösta – varför då?
Torsdag 8 mars

I september 2018 är det åter val i Sverige – men varför ska en rösta och vem får rösta? Är det en mänsklig eller medborgerlig rättighet – och vad är skillnaden? Hur hänger rösträtten ihop med demokratibegreppet? Och vad menar vi egentligen med demokrati? Vilka grundvärderingar bygger demokratin på? Hur uppstod demokratibegreppet? Är demokrati och mänskliga rättigheter samma sak?

Har inte alla rätt till vård och skola?
Torsdag 15 mars

Alla människor ska, utan undantag tillförsäkras ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Men lever Sverige verkligen upp till sina åtaganden generellt – och särskilt detta när det gäller papperslösa, EU-migranter, bostadslösa, fattiga, asylsökande. Kan höga hyror vara en kränkning av rätten till bostad – eller krav på fast jobb för att få en bostad? Varför har inte alla människor i Sverige rätt till samma sjukvård? Varför tillåter inte den svenska regeringen att människor här ska få klaga internationellt när deras ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter kränkts?

Rätten till asyl
Torsdag 22 mars

Sen hösten 2015 stoppade plötsligt regeringen i praktiken möjligheterna för flyktingar att resa till Sverige och söka asyl. Land efter land i Europa har på liknande sätt urholkat asylrätten. Sverige tog först emot med öppna armar men stängde sedan gränsen och införde nya, stränga asylregler. Hur motiveras den nya, tillfälliga asyllagen – hur stämmer den överens med den asylrätten? Vi tittar även på den generella flyktingsituationen i Europa och världen? Vilka internationella avtal, vilka lagar och regler gäller egentligen? Och vilka är människorna som flyr?

Rasismens ansikte
Torsdag 12 april

Varje dag utsätts människor för diskriminering och rasism och människors möjlighet att utöva sina rättigheter är olika beroende på vem man är. Vem diskrimineras i Sverige idag? Finns strukturell rasism i Sverige och vem drabbas i så fall? Vi djupdyker i antiziganismen, afrofobin, antisemitismen och islamofobin. Hur kommer det sig att nationalistiska partier vinner mark i hela Europa? Hur ser Sverigedemokraternas värld ut?

Tryck- och yttrandefrihet/Får en plötsligt säga vad som helst?
Torsdag 19 april

Tryck- och yttrandefrihet brukar kallas demokratins grundbult – utan den skulle vårt samhällsskick falla samman. Nyligen firade Tryckfrihetsförordningen 250 år – hur uppstod grundlagen och vilken betydelse har den idag? Finns det gränser för yttrandefriheten? Var det okej att Nya Tider fick utrymme på Bokmässan i Göteborg eller Nordiska Motståndsrörelsen på Almedalen? Kan yttrandefriheten se annorlunda ut i olika länder? Vad är hatbrott och borde rasistiska organisationer förbjudas?

Annons