Nyhet av Färnebo folkhögskola

Kurs: Tanzania – Media, fotboll och kvinnors rättigheter

Hur kämpar kvinnor i Tanzania för jämställdhet och rättigheter? Och hur gör vi det själva här i Sverige? Hur kan vi inspireras och lära oss av varandra?

I denna kurs tittar vi på frågor om jämställdhet och jämlikhet ur ett globalt jämförande perspektiv. Vi studerar hur det ser ut i Tanzania och Sverige, med särskilt fokus på den organisering som görs för förändring. Kursen kommer ger också en introduktion till medborgarjournalistik och hur detta kan bidra till förändring.

Det har bevisats gång på gång att kvinnors utbildning är en starkt bidragande faktor till fattigdomsbekämpning och utveckling. På några av Tanzanias folkhögskolor (s.k. Folk Development Colleges) har det sedan 1994 bedrivits mamakurser. Detta är kurser för unga mammor som har blivit utkastade från skolan på grund av sin graviditet. Samtidigt har skolorna arbetat med att förändra attityder i samhället mot unga mammor och arbetat för en förändring av lagen. Alla trodde att en lagförändring var nära men då valde presidenten att i ett tal säga att det inte alls var aktuellt att låta dom komma tillbaka till skolan då det bara skulle leda till fler tonårsgraviditeter. Straxt efter detta beslutade dock ministeriet som är ansvarig för Tanzanias folkhögskolor att nu införa mamakurser på alla 55 folkhögskolor i landet.

Ett inslag på några av mamakursskolorna har varit fotboll för tjejer. Under träningarna har alla möjliga saker kunnat diskuteras och spelandet har också gett tjejerna en respekt från andra som tidigare har saknats. Så i vår kurs tar vi reda på praktiskt hur mamakurser och fotboll kan vara en väg mot jämlikhet och att stärka unga tjejers självförtroende. Intresset för fotboll är enormt stort i Tanzania och intresset för damfotboll ökar sakta men säkert i landet. 2016 startade ett dam- och flickfotbollsprojekt i Tanzania. Det är ett samarbete mellan det tanzanska fotbollsförbundet och Karibu Tanzania Organization. Utbildningar drar igång för att få kvinnliga tränare, domare, spelare etc. Dessa utbildningar är förlagda på 25 folkhögskolor runtom i landet. Flera av dom skolorna har redan mamakurser och början till lag. Utöver detta pågår också på en del av skolorna en försöksverksamhet med mediautbildningar.

ANSÖK TILL KURSEN!

Info om kursen

Studietakt: Kursen ges på heltid.

Längd: ca 9 månader

När: 20 augusti 2018 – 26 maj 2019

Var: Kursen sker i Sverige och innefattar en 2-3 månader lång studieresa i Tanzania.

Boende på kursen: Som studerande bor du på skolans internat i Österfärnebo.

Antagning: Löpande antagning under våren 2018. Inga särskilda förkunskaper krävs, utan vi ser till dina förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Kostnader och studiemedel: Själva kursen är kostnadsfri. Kostnader för boende och mat på skolan, samt studiematerial och studieresor tillkommer dock. Kostnad för boende, mat, studieresor mm uppskattas bli ca 6500 kr per månad om du bor på skolan eller med andra 65000 kr för hela kursen. En anmälningsavgift på 500 kr tas ut av skolan i samband med att du bekräftar din plats på kursen. Studierna berättigar till studiemedel från CSN eller motsvarande myndigheter som ger studiemedel i Norden.

Kursansvarig: Anna-Karin Björnberg, e-post: anna-karin.bjornberg@farnebo.se

Annons