Nyhet av Färnebo folkhögskola

Kurs: Bli Omställningspilot

I kursen lär du dig arbeta med lokalt förändringsarbete. Vad motiverar människor att delta? Hur kan konst och kreativitet bidra till omställning för miljö och solidaritet?

Det hållbara, inkluderande lokalsamhället är ett fokusområde genom hela kursen. Vi tittar bland på hur lokalsamhällen kan organiseras bättre i städer, landsorter och i glesbygd så det bidrar till att lösa dagens miljö- och utvecklingsproblem. Vi arbetar med frågor om hur både människor och lokalsamhällen kan utvecklas och stärkas genom mer samverkan, kreativitet, demokrati, lokal energi och mat, hållbara transporter, företagande etc. Vi lär oss arbeta med lokal förnybar energi, energi- och resursbesparing från hushållsnivå till samhällsnivå. Vi lär oss hur medborgare kan samverka t.ex. genom föreningsliv och kooperativt företagande, samt hur kommuner och regioner arbetar med hållbarhetsfrågor. Vi studerar arbetet för rättigheter, som t.ex. rätten till ett bra boende, rätten till staden, rätten till arbete och rätten till lokal hållbar utveckling.

För att nå ut och skapa medvetenhet och intresse lär vi oss att jobba med kommunikation kring omställningsfrågor. Ni får öva på att blogga och göra radio. Ni lär er om vuxnas lärande och folkbildning, grundläggande föreningskunskap och nätverkande.

Med fokus på hur vi kan skapa en mer hållbar ekonomi, tittar vi på hur det går att jobba med lokala och regionala banker för hållbar utveckling, andelsägande, ”open source” mm. Vi studerar även hur det lokala arbetet kan relatera till det som sker nationellt och globalt.

Under hela kursen deltar du i skötselns av skolans minijordbruk. Du lär dig på så vis vad det innebär att jobba med ett intensivt, ekologiskt minijordbruk, något som kan bedrivas både i staden och på landsbygden. Du får lära dig grunderna i grönsaksodling på friland, odling i kallväxthus, svampodling, agroforestry, biointegration och permakultur, ekologisk djurhållning integrerad med odlingen mm. Du ges även en övergripande förståelse av det globala livsmedelssystemet och dagens matrelaterade miljö- och rättighetsfrågor.

Ett valbart delmoment under höstenterminen är en studieresa tillsammans med distanskursen Omställningsakademin – Europa ställer om!

ANSÖK TILL KURSEN!

Info om kursen

Studieform: Kursen ges på heltid.

Var: Kursen sker i Österfärnebo, men ett flertal studieresor är också en planerad del av kursen.

När: 20 augusti 2018 – 12 augusti 2019

Boende på kursen: Som studerande bor du på skolans internat.

Tjänstledigt: Om du har en tillsvidare anställning har du rätt att ta tjänstledigt för att delta i kursen. Har du frågor om detta så prata med din arbetsgivare eller facket.

Antagning: Löpande antagning under våren. Inga särskilda förkunskaper krävs, utan vi ser till dina förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Kostnader och studiemedel: Själva kursen är kostnadsfri. Kostnader för boende och mat på skolan, samt studiematerial och studieresor tillkommer dock. Kostnad för boende, mat, studieresor mm uppskattas bli ca 5000 kr per månad om du bor på skolan. En anmälningsavgift på 500 kr tas ut av skolan i samband med att du bekräftar din plats på kursen. Studierna berättigar till studiemedel från CSN eller motsvarande myndigheter som ger studiemedel i Norden.

Kontaktperson: Jonathan Korsar, ring: 076-0729858, eller mejla: jonathan.korsar@farnebo.se

Annons