av Föreningen Ordfront

Kurs: Bli en demokratisk människorättsförsvarare

Vill du lära dig mer om dina rättigheter? Behöver du rättighetsargument för att bekämpa orättvisor? Under de senaste åren, i takt med att vi ser att de mänskliga rättigheterna och de demokratiska värderingarna ifrågasätts i allt högre grad, har vi märkt av en ökad efterfrågan hos allmänheten att få kunskap om mänskliga rättigheter.

Nyhet

Under hösten 2017 fortsätter vår kurs i mänskliga rättigheter. Den ger dig kunskap och verktyg att analysera och argumentera för att kunna stå upp för de mänskliga rättigheterna och bemöta förslag och idéer som hotar att urholka grundläggande principer om mänskliga rättigheter och demokrati. Med kursledare som har mångårig erfarenhet av att utbilda inom MR och demokrati får du kunskap om hur rättigheter hänger ihop – eller inte – med demokrati, både som begrepp och i praktiken. Kursen är interaktiv och inspirerar till en ökad MR-aktivism, och vid varje kurstillfälle lyfts en specifik rättighet som kopplas till aktuella frågor, beslut och samtalsämnen.

Tid och plats: Kursen kommer att hållas på onsdagar (med undantag för den 27/11 som är en måndag) kl. 18-21 med kursstart den 4 oktober.

Vi håller till i Föreningen Ordfronts lokaler på Karlbergsvägen 66A i Stockholm.

KURSTILLFÄLLEN HÖSTEN 2017

4/10 – Vad är mänskliga rättigheter? Introduktion

11/10 – Asylrätt

18/10 – De mänskliga rättigheternas historia och filosofi

25/10 – Samvets- och religionsfrihet

15/11 – Rasismens praktiker

22/11 – Yttrande- och tryckfrihet

27/11 (måndag) – Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter

6/12 – Företag och mänskliga rättigheter

PRISER

Privatpersoner:
Hela kursen 2500 kronor.
Medlemmar i Ordfront får 500 kronor rabatt. (Bli medlem här).

Arbetslösa, långtidssjukskrivna, studerande och unga under 20 år: 1000 kronor.

Rabatter kan inte kombineras.

Anmälan är bindande. Vid återbud senare än en vecka före kursens start erläggs en administrationsavgift på 500 kronor. Vid återbud senare än tre dagar innan kursstart erläggs hela kursavgiften.Våra kurser hålls under förutsättning att vi har fått in tillräckligt många anmälningar. Kursavgiften ska vara betald innan kursstart.

Arbetsgivare och företag:
Hela kursen 5000 kronor.

Enstaka kurstillfällen:
300 kronor (inga rabatter).

Alla priser är inklusive moms. I priset ingår kvällsfika.

Vill du gå hela kursen? Anmäl dig här.

Vill du gå enstaka kurstillfällen? Anmäl dig till info(a)ordfront.se och ange vilka kurstillfällen du önskar gå.

Annons