av Färnebo folkhögskola

Kurs: Agera för hållbar omställning

En 1-årig utbildning för dig som vill fördjupa ditt engagemang för klimat, miljö och rättvisa. Du får lära dig om olika sätt att driva förändringsarbete och lokal organisering för hållbar utveckling.

Nyhet

Kursen ger dig även praktisk kunskap om hur vi kan hushålla med jordens resurser, t.ex. genom lokal odling och mat, närnaturvård, förnybar energi, smart renovering av våra bostäder, satsningar på stärkt lokalekonomi och deltagande demokrati.

Väljer du denna utbildning kommer du att:

  • Skaffa dig en fördjupad förståelse för vad omställning till hållbar utveckling praktiskt handlar om och vilka utmaningar vi står inför
  • Lära dig om hur omställningsinitiativ och förändring underifrån kan organiseras
  • Få mycket kunskap om demokratiska och effektiva sätt att jobba med grupper, föreningsarbete, kooperativt företagande, lokalekonomi, deltagande demokrati mm
  • Få praktisk kunskap om hållbar produktion av energi, mat, boende, samt diverse andra tjänster och varor relevanta i ett lokalekonomiskt sammanhang
  • Få inblick i olika initiativ och organisationer som arbetar för omställning , bl.a. genom en längre studieresa till Danmark och Storbrittanien samt flera kortare studieresor i Sverige
  • Lära dig arbeta med närnaturvård och ekologisk design från gårds- till ortsnivå
  • Kunna upprätta och jobba utifrån en projektplan
  • Känna att du kan påverka samhället och bidra till en hållbar utveckling

Kursen sker i samspel med nätverket KlimatSverige i vilket Färnebo folkhögskola samt flera av vårda huvudorganisationer ingår, samt i samverkan med Hela Sverige ska leva och Omställningsnätverket.

Läs mer om kursen och hur du ansöker här.

Annons