Nyhet av Act Svenska kyrkan

Karavan med migranter från Centralamerika på väg mot USA

I förra veckan spred sig nyheten om den tilltagande karavanen av migranter på väg mot USA som en löpeld över världen. Karavanen som startade i Honduras växte sig snart allt större och större när den passerade Guatemala och uppgick enligt uppgifter till närmare 5000 personer till fots.

Den växande krisen innefattar egentligen hela den så kallade norra triangeln som består av de centralamerikanska länderna, där politiskt förtryck, gängvåld och ekonomisk utsatthet är starka faktorer bakom migranternas beslut att ge sig av.

Även klimatförändringarna, med allt mer omfattande och extrema naturfenomen förvärrar människors möjlighet till att leva under drägliga livsförhållanden. Det utbredda våldet mot kvinnor, inte minst sexuellt våld, där mord, våldtäkt, misshandel och andra övergrepp endast i undantagsfall går vidare till domstol har lett att kvinnor väljer att fly landet. Bland kvinnor är unga kvinnor de mest utsatta och det är ofta unga kvinnor som väljer att lämna länderna i Centralamerika.

Karavanen möttes av polis och våld

Gruppen av migranter består av en blandning av människor som antingen söker nya möjligheter då de känner att de uttömt möjligheterna i sitt hemland eller för att de måste fly från förföljelse. Familjer finns bland dem, många med små barn. Vid gränsen till Guatemala har de mötts av poliser, trots att de har laglig rätt att passera dit.

När karavanen nådde Mexikos gräns möttes de återigen av polis och våld, vilket i helgen ledde till att karavanen delades upp i flera olika strömmar USAs president Trump har hotat med indraget bistånd till länderna och med att sätta in militär för att stoppa dem vid gränsen. Samtidigt försöker nu Honduras och Guatemala skicka stöd och resurser till de områden där migranterna uppehåller sig.

Många söker tillflykt i USA

Situationen idag på många platser i Centralamerika ter sig allt mer och mer extrem. Men det är inte den första gruppen som rest tillsammans mot USA från Centralamerika. Även tidigare har frågan aktualiserats, inte minst då den amerikanska administrationen i somras separerade migrantfamiljer och började internera unga och barn.  Varje år tar omkring 100 000 centralamerikaner beslutet att ge sig av mot USA.

Att lämna sitt hem i jakt på bättre livsvillkor är inget brott

Att karavanen växte när den passerade olika områden och länder är inte så konstigt. Utsattheten är omfattande i regionen och att resa tillsammans ger möjlighet till högre skydd för människor som normalt utsätts för våld, rån och angrepp på den farliga vägen.

Att det är en farlig väg, och att migranter och asylsökande därför bör stoppas från att ge sig av, är ett vanligt argument. Men bristen på alternativ gör att en flykting i princip inte kan lämna sitt hemland om inte på alternativa, oftast farliga, vägar. Detta gäller även om det finns andra skäl än flykt för att lämna sitt hemland, något som alla världens länder kommit överens om ska vara möjligt i de mänskliga rättigheterna.

Att lämna sitt hem i jakt på bättre livsvillkor och beskydd är inte ett brott. Men USA bemöter de som migrerar med termer som illegala invandrare och andra nedsättande ord. Det är lätt att kritisera Trump som hotar med att sätta in militär och dra in bistånd om länder inte samarbetar och stoppar en mindre grupp människor som migrerar eller försöker fly till ett säkert land. Att USA sätter barn i förvar och splittrar barnfamiljer innebär att de blundar för mänskliga rättigheter.

Hot om indraget bistånd

Men faktum är att Sverige och de andra EU-medlemsländerna vill göra och gör samma sak mot människor som är drabbade av krig, klimatförändringar och diktatur i Afrika och Mellanöstern. På Europarådets senaste möte så gjordes liknande viljeyttringar att alla verktyg, inklusive bistånd, handel och viseringar, ska användas för att pressa ursprungs- och transitländer att stoppa människor på flykt och i rörelse. Det gavs också utökat mandat till en gemensam gränsbevakning.

Detta sker samtidigt som förvarsläger planeras runt om i Europa för nyanlända migranter. Liksom Trump-administrationen används både säkerhetsaspekter och behovet att rädda liv som argument för hårdare tag och ett villkorat bistånd. Och precis som Trump-administrationen är avsaknaden av alternativ och hållbara lösningar slående.

I Hållbarhetsmålen specificeras det att lösningar måste bygga på mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter kan inte separeras och mänskliga värderingar måste vara vägledande i arbetet med att hitta de hållbara lösningar som krävs för att stävja de drivkrafter som gör att människor tvingas migrera eller fly. I detta behövs alternativ som är konstruktiva och inte militära.

Vill du veta mer?

För att läsa mer kring gruppen migranter och asylsökande från Honduras läs följande reportage med Charlotte Bergendal, Svenska kyrkans internationella arbetes handläggare för Centralamerika.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/WLM63Q/svenska-kyrkan-hemska-bilder-i-guatemala

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7071407

Taggar

Flykt & migration Krig & fred Mänskliga rättigheter