Nyhet av Amnesty International

​Israel: Diskriminering mot palestinska Knessetledamöter

Foto från Amnestys rapport "Elected but restricted: Shrinking space for Palestinian parliamentarians in Israel’s Knesset".

Palestinier som är valda representanter till Israels parlament Knesset, utsätts för diskriminerande förordningar och lagar som undergräver deras möjlighet att representera och försvara den palestinska minoritetens rättigheter i Israel. Det konstaterar Amnesty International i en ny rapport som släpps inför valet i Israel den 17 september.

Rapporten Elected but restricted: Shrinking space for Palestinian parliamentarians in Israel’s Knesset beskriver hur yttrandefriheten hos palestinska Knessetledamöter hotas genom diskriminerande ändringar som gjorts i lagstiftningen, av lagförslag och av förordningar i Knesset. Den belyser också den hätska retorik som används av ministrar i Israels regering för att stigmatisera palestinska Knessetledamöter och visar hur lagförslag som förs fram av palestinska ledamöter på ett orättfärdigt och diskriminerande sätt har diskvalificerats.

Ett exempel som nämns i rapporten är ändringen som gjordes 2016 i Knesset så att det blev tillåtet för Knessetmedlemmar att utesluta valda ledamöter genom en majoritetsomröstning. Det innebär att en ledamot som uttrycker fredliga politiska åsikter som anses oacceptabla av en majoritet Knessetmedlemmar kan bli utesluten. Ett annat exempel är att sedan 2011 har minst fyra lagförslag som handlat om palestiniernas rättigheter, bland annat rätten att delta i det offentliga livet, blivit diskvalificerade redan innan dessa ens nått till parlamentet för diskussion.

Omfattande diskriminering mot palestinska medborgare

De ökade restriktioner som palestinska ledamöter möter utgör en del av ett större mönster när det gäller diskriminering mot palestinska medborgare i Israel. Palestinier i Israel utgör 20 procent av Israels befolkning. Även om deras rättigheter till politiskt deltagande och politisk representation erkänns av Israel och utgör en internationell rätt möter de i praktiken omfattande diskriminering - däribland i frågor som rör medborgarskap, bostadsförhållanden, utbildning och hälsovård.

Israels “nationalstatslag” (tidigare känd som Basic Law: Israel - The Nation State of the Jewish People) som trädde i kraft år 2018 definierar Israel som judarnas nationalstat och den befäster konstitutionellt ojämlikhet och diskriminering av icke-judar. Lagen garanterar judar exklusiv rätt till självbestämmande, den slår fast att invandring som leder till automatiskt medborgarskap är exklusivt till för judar, den stöttar byggande av judiska bosättningar samt nedgraderar arabiskan som ett officiellt språk.

Människorättsförsvarare möter hot och smutskastning

Under senare år har israeliska myndigheter trappat upp sin söndrande retorik gentemot minoriteter och marginaliserade grupper i landet, och på så sätt minskat utrymmet för de som arbetar för palestiniers rättigheter. De har hotat och smutskastat palestinska och israeliska människorättsförsvarare och civilsamhällesorganisationer, men också internationella organisationer som Amnesty International.

- Knesset måste omedelbart dra tillbaka eller ändra all lagstiftning som möjliggör diskriminering av palestinska Knessetledamöter och av andra palestinska medborgare i Israel, och de bör börja med “nationalstatslagen”, säger Saleh Higazi, ställföreträdande chef för Amnestys Mellanöstern- och Nordafrikaavdelning.

- Israeliska myndigheter måste upphöra med de diskriminerande restriktionerna mot palestinska knessetledamöter och säkerställa att deras rätt till yttrandefrihet garanteras. De måste också upphöra med att använda hetsande retorik som utesluter valda representanter att arbeta för mänskliga rättigheter och jämlikhet, och som underblåser fientlighet mot palestinier i allmänhet.

Här kan du ladda ner rapporten!

Taggar

Demokrati Mänskliga rättigheter