Inspirerande besök från kvinnoprojekt i Kenya - var med och bidra som volontär

Nyhet

Nyligen besökte Bendettah Muthina Thomas Sverige och Amzungo Volontärresor för att berätta om kvinnocentret hon startat och driver i en liten by i Kenya. Projektet bidrar till att främja jämställdhet och att stärka kvinnors ställning i samhället.

När Bendettah växte upp drömde hon om att bli lärare. Med nio syskon hade inte familjen råd med utbildning till alla och pojkarnas studier prioriterades. Senare i livet fick Bendettah möjlighet att vikariera som lärare. Trots att hon saknade utbildning var hon en uppskattad lärare och fick utmärkelser för sitt arbete. Bendettah tvingades ändå överge sin dröm eftersom lönen inte räckte till och hon började istället sälja kläder på marknaden. År 2008 handplockades Bendettah av en biståndsorganisation för att starta upp ett kvinnoprojekt i Lunga-Lunga. När verksamheten stängdes började Bendettah en lång resa att på egen hand starta upp ett kvinnocenter i byn.

År 2012 startade äntligen kvinnocentret i Lunga-Lunga och idag utbildas över 600 kvinnor i tio byar. De träffas varje vecka och får undervisning i läs- och skrivkunnighet, matematik, småföretagande och olika yrken. Projektet bidrar också till att skapa nätverk, trygghet och umgänge och utbildar kvinnorna i hälsa, familjeplanering och jämställdhet.

Bendettah fick 2013 ett internationellt pris för sitt arbete för Kenyas kvinnor och projektet har vuxit snabbt. Målet är att ha egna lokaler i alla byarna och få en mer stabil inkomst som säkrar projektets framtid. Kvinnocentret får stöd från olika organisationer och före detta volontärer. Amzungo Volontärresor har flera år arrangerat volontärlopp till förmån för kvinnocentret i Lunga-Lunga.

– Nu har vi verksamhet i fem byar förutom LungaLunga, berättar Bendettah Muthina Thomas.

Berättelsen om Bendettah och kvinnocentret är en inspirerande historia som visar på betydelsen av utbildning och gemenskap för ökad jämställdhet och en bättre framtid. Kvinnocentret tar gärna emot volontärer som stöttar verksamheten och hjälper till med undervisningen och Bendettah avslutar sin berättelse med att bjuda in alla till sitt hemland Kenya.

- Ni är alla välkomna, vi behöver fler volontärer! avslutar hon med ett leende.

Ellen och Julia som nyligen var volontärer i Lunga-Lunga berättar om sina upplevelser i Kenya:

”Det allra häftigaste med volontärarbetet handlar om att skapa sig en vardag. Att åtminstone någorlunda närma sig en annan kultur, andra traditioner och ett annat sätt att leva på och att få en större respekt och en djupare förståelse för sin omgivning.”

Taggar

Jämställdhet Volontär & utbyten Utbildning