======= &noscript=1"/> >>>>>>> master
av Amnesty International

Ingen ny abortlag i Argentina: ett svek mot kvinnorna

Nyhet

Vid en omröstning i den argentinska senaten natten mot den 9 augusti sattes det stopp för det förslag till lagändring som skulle gett Argentinas kvinnor rätt att bestämma över sina egna kroppar. Förslaget, som i juni i år godkändes av kongressens deputeradekammare, skulle ha inneburit att abort godkändes fram till den 14:e graviditetsveckan.
 

Det hårda arbete som många unga människor i Argentina lagt ner för att få till stånd en ändring av abortlagen räckte inte till. Landets konservativa senat satte därmed stopp för den lagändring som hade gett Argentinas kvinnor rätt att bestämma över sina egna kroppar. Istället kvarstår nu den lag som fastställdes 1921. Rent lagligt innebär det att abort är förbjudet med två undantag: då kvinnans liv eller hälsa är i fara, eller vid våldtäkt. I praktiken finns dock flera hinder för abort, bland annat att läkare kräver rättens tillstånd även då det inte krävs av lagen. Åberopande av samvetsfrihet förekommer också i stor utsträckning, trots att det i sig är olagligt. Det gör att verkligheten i Argentina snarare liknar den i länder där abort är totalförbjudet. En verklighet som efter senatens beslut nu står kvar.

Argentinas kvinnor har inget annat alternativ än fortsätta kämpa. Amnesty kommer att fortsätta stödja och stå vid deras sida.

Sonja Kinn Dandenell
Webbredaktör Amnesty International

Taggar

Hälsa Jämställdhet